Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Marek, Zdeněk

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:26.4.1932
Text
Dílo

Marek, Zdeněk, muzikolog, pedagog, narozen 26. 4. 1932, Telč.

Hudební vědu a hudební výchovu  studoval na FF UK v Praze, v roce 1975 ukončil doktorské studium na FF UJEP v Brně (PhDr.), v roce 1988 kandidaturu na PdF UK v Praze (CSc.), v roce 1990 docenturu na PedF v Brně (doc.).
Na katedře hudební výchovy PedF MU Brno působil v letech 1970–90 jako odborný asistent, poté jako docent (1990–2001).  Na Pedagogické fakultě se věnoval vyučování předmětů Světové dějiny hudby, Hudební estetika a sémiotika.
Ve své vědecké činnosti se zabývá hudební estetikou a sémiotikou. Je členem Mezioborového týmu pro výzkum semiózy umění ÚDTU při ČSAV v Praze (publikace – interní materiály ČSAV) a Research Comission of International Society for Music Education ISME (referáty Drážďany 1980, Londýn 1982, Melbourne 1983).
Dílo
I. Knihy
The perception of a Musical Work from the Aspekt of Anticipation of the Further Course of the Succession of Sounde (University Illinois 1981);
K sémantické analýze hudebního díla /spoluautor L. Faltus/ (Praha 1982);
Základy hudební sémiotiky /kol. aut./ (Brno 1992).

II. Ostatní

Vychovává umění člověka? (Cesty k tvořivé škole, 1998, s. 506–509);
Imaginace a výchovný vliv hudby (Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání. Čačka, Otto a kol. Brno: Doplněk, 1999 /spoluautor B. Crha/ ISBN 80-7239-034-1).


Kristýna Košťálová
Text

Datum poslední změny: 7.7.2008