Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Spáčilová, Jana

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka, houslistka

Datum narození/zahájení aktivity:19.2.1974
Text
Dílo

Spáčilová, Jana, muzikoložka, houslistka, narozena, 19. 2. s1974, Havířov.

 

Po absolutoriu na brněnské konzervatoři (1988–94) pokračovala ve studiu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1994–2003), kde absolvovala s diplomní prací Vodičkova houslová škola (Amsterdam, c. 1757) v kontextu dobové pedagogické literatury. Absolvovala studijní stáže na Dresdner Akademie für Alte Musik (1997–97) a na Internationale Händel-Akademie, Hochschule für Musik Karlsruhe. Doktorské studium hudební vědy absolvovala na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU v Brně (2002–07). Titul Ph.D. získala na základě disertační práci Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha (1711­–1738). Příspěvek k libretistice barokní opery a oratoria. V letech 2003–04 navštěvovala Institut für Musikwissenschaft, Universität Wien.

Na brněnské katedře vedla seminář Hudba období baroka a klasicismu, přednášky Svět barokní opery, Hudební centra barokní Evropy, Barokní dvůr jako kulturní centrum a cvičení Edice hudby 17. a 18. stol. Na katedře muzikologie FF UP v Olomouci vedla seminář Teorie hudebního zápisu a přednášku o edicích hudebních památek.

V letech 2005–07 spolupracovala na projektu Italská opera na Moravě v 1. polovině 18. stol. (ÚHV FF MU, řešitel Jana Perutková), od roku 2005 spolupracuje na projektu Český hudební slovník osob a institucí tamtéž. Byla koordinátorem projektu Bibliografie hudebních časopisů v českých zemích do roku 1918 (Répertoire International de la Presse Musicale) tamtéž (2002–04). Od 1995 se věnuje interpretaci barokní hudby, hraje na barokní housle. Účinkuje na koncertech a festivalech v České republice i v zahraničí (Festival komorní hudby Český Krumlov, Smetanova Litomyšl, Pražské jaro, Barokní slavnosti Mnichovo Hradiště, Theatrum Kuks, Koncertní cyklus Národní galerie Praha, Pardubické hudební jaro, Baroko Olomouc, Vranovské kulturní léto, Advent s barokní hudbou Brno; Nürnberg, Karlsruhe, Feste Musicali per San Rocco Venezia, Internationale Händel-Festspiele Göttingen, Baroque a Saint-Roch Liege, Ars Antiqua Europae Slovensko). Od 1998 se spolupodílí na organizačním a uměleckém vedení hudebního souboru Hofmusici (dříve Cappella Accademica). Od 1999 působí v Nadaci barokního divadla zámku Český Krumlov.


Dílo

Dílo literární (výběr)

Houslová hra v 17. a 18. století aneb Pokus o návod jak hrát na barokní housle (Český Krumlov, Nadace barokního divadla, 1999).

25 let Händel-Festspiele v Karlsruhe (Opus musicum 2, s. 50–51, 2002).

Divadlo vyšlé z módy. Historie a současnost kulisového divadla v Evropě (Opus musicum 5, s. 72–78, 2002).

Housle v 17. a 18. století (Opus musicum 1, s. 47–50, 2002).

Housle v 17. a 18. století. Několik poznámek k technice hry na barokní housle (Opus musicum 3, s. 55–58, 2002).

Hudební Evropa osmnáctého století očima anglického cestovatele Charlese Burneyho. Barokní divadlo (Příloha Jihočeských deníků Bohemia, České Budějovice, Vltava-Labe-Press, 7, 21.3.2003).

Pro Choro Sacro Montano. Hudební sbírka ze Svatého Kopečku u Olomouce (1717–1771). Acta musicologica. cz. Revue pro hudební vědu, Brno, Masarykova univerzita, 2005.

Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 1. Hanibal bez slonů (Opus musicum 1, s. 24–27, 2005).

Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 2. Hudba pro neapolského místokrále (Opus musicum 2, s. 31–35, 2005).

Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 3. Repertoár chrámové hudby v Kroměříži v roce 1731 (Opus musicum 3, s. 39–45, 2005).

Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 4. Brněnská oratoria "z rozkazu jeho Eminence" (Opus musicum, 4, s. 36–43, 2005).

Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 5. Opera v biskupských rezidencích Kroměříži a Vyškově v 1. polovině 18. století (Opus musicum 5, s. 33–40, 2005).

Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 6. Schrattenbachovi hudebníci na Moravě (Opus musicum 6, s. 40–46, 2005).

Perutková, Jana - Spáčilová, Jana. Italská opera na Moravě v 1. polovině 18. století - fenomén stále aktuální (Opus musicum 5, s. 50–53, 2005).

Händel v barokní Praze. Dosud neznámé doklady provozování Händelovy hudby v chrámu pražských křižovníků s červenou hvězdou v první polovině 18. století (in: Musicologica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2003–2005, H 38–40, s. 237–244, 2006).

Vztah hudby a slova v chrámové hudbě vídeňského baroka na příkladu kompozice Creda Antonia Caldary (in: Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.–18. storočia. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Prešov (SK), 23.– 25. 11. 2005, Prešov, Súzvuk, 2006, s. 57–73).

Spáčilová, Jana - Veselá, Irena. Antonio Caldara a české země - malé ohlédnutí při příležitosti 270. výročí úmrtí skladatele (Opus musicum 6, s. 38–44, 2006.

Současný stav libret italské opery na Moravě v 1. polovině 18. století (Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu, Brno, Masarykova univerzita, 2006).

Libretista prvních jaroměřických oper - Blinoni nebo Bonlini? (in: Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita, 2006, H 41, s. 171–177).

Nově identifikované hudební materiály k oratoriu Il peccato di Adamo (Brno 1726). In Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec, Olomouc, Univerzita Palackého, 2007, s. 253–266).

Návrat Vivaldiho pražské opery (Harmonie Muzikus 24, s. 12–13, 2008).

Antonio Vivaldi a italská opera v Brně: Orlando furioso a Tullo Ostilio (1735), (Opus musicum 4, s. 22–27, 2008).

Sant'Elena al Calvario: Leo, Míča, Caldara nebo Conti? Příspěvek k historii oratoria v českých zemích doby baroka (Opus musicum 3, s. 25–29, 2009).

Spáčilová, Jana - Vácha, Štěpán. New Insights into the Performance of Fux's Opera Costanza e Fortezza in Prague in 1723 (in: Music in Art: International Journal of Music Iconography, New York, Research Center for Music Iconography, 34, 1-2, s. 44–72, 2009).

Některé otázky barokní houslové techniky na příkladu učebnice Václava Vodičky (1757), (in: De Musica. Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove (ed. Peter Ruščin, Irena Medňanská). Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, s. 124–146, 2010.

Franková, Jana - Spáčilová, Jana. Le théâtre de Český Krumlov: une scène authentique? (in: Restitution et création dans la remise en spectacle des oeuvres des XVIIe et XVIIIe siècles. Villereau: Annales de l’Association pour un Centre de Recherche sur les Arts du Spectacle aux XVIIe et XVIIIe siècles, 23–35, 2010).

Spáčilová, Jana - Macek, Ondřej. Nová zjištění k latinské karnevalové opeře "Facetum musicum / Musicalisches Kurtzweil-Spiel" (Osek 1738). (Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, 2011, 2–3, s. 14–160, 2011).

Barokní hudba v Olomouci (in: Olomoucké baroko III. Výtvarná kultura let 1620–1780. Historie a kultura. Olomouc, Muzeum umění Olomouc, 2011. s. 187–198).

Libretto as a Source of Baroque Scenography in the Czech Lands. Czech Stage Art and Stage Design. Special Issue of Theatralia/Yorick, Brno, Masaryk University, s. 82–97, 2011.

 

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 27.11.2015