Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Köhler, Antonín

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:26.4.1865
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1939
Text

Köhler, Antonín, vojenský kapelník a skladatel, narozen 26. 4. 1865, Jestřebí (u České Lípy), zemřel 1939, Liberec.

 

V letech 1879–85 studoval hru na kontrabas na pražské konzervatoři, zde byl ve styku se Zdeňkem Skuherským, Karlem Knittlem a Josefem Kličkou. Koncem roku 1884 nastoupil k hudbě pěšího pluku 11 v Praze. V roce 1889 získal své první kapelnické místo, a to u pěšího pluku 45 v Přemyšlu. S jeho hudbou pořádal populární koncerty, které se setkávaly s úspěchem nejen u obyvatel posádkového města, ale i lázeňských letovisek jako Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně. Renomé získal také prostřednictvím koncertů pro perského velvyslance. Po čtyřech letech přišel do čela kapely pěšího pluku 35 v Praze, od roku 1894 posádkou v Plzni. Tehdy zároveň podstoupil tříleté studium na pražské varhanické škole (1899). V průběhu první světové války působil na ruské a italské frontě. Po vzniku republiky byl jmenován kapelníkem posádkové hudby Rumburk (1920 se stala posádkovou hudbou Děčín a posléze hudbou pěšího pluku 22 v Jičíně). U pluku setrval do roku 1926. Pak žil v Jičíně. Skládal drobné skladby, z pochodů například Kokoschinegg Marsch, Nowak Marsch, Rekognoszierungs Marsch, Sultan Marsch, Pochod československého pěšího pluku 22. Je nositelem jubilejní medaile a perského Řádu slunce a lva.


Literatura

I. Lexika

Damanski, Josef: Die Militär-Kapellmeister Österreich-Ungarns. Illustriertes biographisches Lexikon (Wien 1904, s. 52–53).

 

II. Ostatní

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Schönherr, Max: Carl Michael Ziehrer (Vídeň 1974).

Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreich-Ungarns 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).

Österreichische Blasmusik (1, 1994).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).

Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 3/106 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 10.2.2009