Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bárta, Jiří 2)

Tisk


Charakteristika: Violoncellista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:13.3.1964
Text

Bárta, Jiří, violoncellista a hudební pedagog, narozen 13. 3. 1964, Praha.

Hru na violoncello studoval v letech 1979–85 na pražské konzervatoři ve třídě Josefa Chuchra, v letech 1985–90 pak na AMU rovněž u Josefa Chuchra a Mirka Škampy. Vzdělání si dále rozšířil na Vysoké hudební škole v Kolíně nad Rýnem u Borise Pergamenščikova (1989–91) a na Jihokalifornské univerzitě v Los Angeles, kde studoval pod vedením Eleonory Schoenfeld (1992–93). Zúčastnil se i mistrovských kurzů Heinricha Schiffa, André Navarry a Alda Parisota. Během studií získal ocenění v mezinárodních interpretačních soutěžích Beethovenův Hradec (první cena, absolutní vítěz a zvláštní cena Českého hudebního fondu 1985), v roce 1989 následovala Interpretační soutěž ministerstva kultury (opět první cena), v roce 1991 Europäische Förderpreis für Musik v Drážďanech, Rostropovich – Hammer Award v Los Angeles a Cena kritiky z festivalu Mladé pódium.
V
ystupuje pravidelně s Českou filharmonií (od roku 1998), Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK (debut v roce 1994), Českým národním symfonickým orchestrem, s nímž podnikl již dvě turné po Velké Británii (1997 a 2004), Pražskou komorní filharmonií, Royal Philharmonic Orchestra London, Royal Scottish National Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic nebo Berliner Symphoniker a s dirigenty jako jsou Jiří Bělohlávek, Charles Dutoit, Libor Pešek, Gennadij Rozhdestvenski nebo Maxim Šostakovič. Je pravidelně zván na festivaly a pódia v Evropě, na obou amerických kontinentech, Asii i Austrálii. Patří k výrazným propagátorům soudobé hudby, premiéroval skladby Petra Ebena, Marka Kopelenta, Pavla Zemka, Petra Pokorného, Petra Grahama, Ondřeje Kukala, v roce 2007 uvedl v české premiéře se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Petrem Vronským Violoncellový koncert Gavina Bryarse. V komorní hudbě byl partnerem Josefa Suka (poprvé v roce 1995 na festivalu Pražské jaro), Dmitrije Sitkovetského, Larse Vogta, Jana Čecha, Michela Arrignona, Andreie Lucchesiniho a dalších.
Jeho mezinárodní kariéru zahájil debut s Filharmonií Dortmund v roce 1989, následovalo vystoupení s Glendale Symphony s dirigentem Lalo Schifrinem v Los Angeles a American Youth Symphony s dirigentem Mehlim Mehtou (1993). V roce 2000 debutoval v Japonsku s klavíristou Fredericem Chiu v Kioi Hall, v Berlíně vystoupil na „Koncertě tisíciletí“ s Berlínskými symfoniky. V květnu 2000 účinkoval na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaroVioloncellovým koncertem Witolda Lutoslawského, s Českou filharmonií za řízení Libora Peška hrál také Dvořákův Violoncellový koncert (říjen 2000), čtyřikrát v řadě vystoupil na festivalu v Newportu (srpen 2000). S Bachovými Suitami pro violoncello podnikl turné po Španělsku u příležitosti skladatelova výročí (listopad 2000) a se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dirigentem Jiřím Bělohlávkem vystoupil v říjnu 2000 v Jižní Americe. V květnu 2001 podnikl své druhé velké turné po Velké Británii s Berlínskými symfoniky, na kterém odehrál i sólový recitál ve Wigmore Hall v Londýně s pianistou Piers Lanem. V roce 2002 provedl na zahajovacím koncertě Mezinárodního hudebního festivalu Zlatá Praha, který přenášela Česká televize, První violoncellový koncert Bohuslava Martinů se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Na festivalu Struny Podzimu 2002 zahrál skladby ze svého alba Reflexe. V roce 2003 vystoupil ve Dvořákově síni pražského Rudolfina s Koncertem pro violoncello a orchestr č. 1 a-moll op. 33 Camilla Saint-Saënse se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (únor) a Českou filharmonií (duben). Téhož roku na přelomu měsíce dubna a května absolvoval „dvořákovské turné“ po České republice. U příležitosti Dvořákova výročí vystoupil s Českou filharmonií a Jiřím Bělohlávkem v pražském Rudolfinu, koncert byl vysílán přímým přenosem na kanálech České televize a Arte. V roce 2008 účinkoval na festivalu Dvořákova Praha s Royal Philharmonic Orchestra a dirigentem Charlesem Dutoitem, stal se spoluzakladatelem Mezinárodního festivalu komorní hudby Kutná Hora, kde působí ve funkci uměleckého vedoucího.
K jeho diskografii patří zmiňovaný kompaktní disk Reflexe, který byl vyhodnocen časopisem Harmonie jako nejlepší česká nahrávka roku 1998 a který dostal také nejvyšší bodové hodnocení Klassik Heute Empfehlung (doporučení měsíce) německého časopisu Klassik Heute. Nahrávka pro společnost Supraphon obsahující sonáty Rachmaninova, Schnittkeho a Pärta s pianistou Marianem Lapšanským se stala vítězem Zlaté harmonie v roce 1995. Další nahrávky pro Supraphon zahrnují nahrávku kompletních Bachových Suit pro violoncello a díla Francka, Debussyho a Janáčka. Jeho nahrávka se skladbami Kodályho a Nováka byla oceněna jako „Editor's choice“ měsíce ledna 2004 v prestižním anglickém časopise Gramophone, stejnou cenu získal ještě v roce 2009. Digitální videodisk Jiří Bárta hraje Dvořáka (Violoncellový koncert se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dirigentem Gaetanem Delogu) vyšel v Japonsku u firmy BVA/Dreamline v roce 1999. Spolupracuje také s Českou televizí a televizí Arte.
Věnuje se i pedagogice, v letech 2000–02 působil na pražské konzervatoři, k jeho žákům od té doby patří např. Jakub Tylman nebo Petr Nouzovský. V letech 1997–2008 pravidelně vyučoval na Francouzsko-české akademii v Telči, kde pod jeho vedením studoval mimo jiné Tomáš Jamník. Vedl také mistrovskou třídu na Royal Academy of Music v Londýně (2001).


Diskografie

Jiří Bárta – Cello Sonatas. Franck, Debussy, Janáček (Supraphon 1993) – Marián Lapšanský – klavír;
Jiří Bárta – Cello Sonatas, Rachmaninov, Schnittke, Pärt (Supraphon 1994) – Marián Lapšanský – klavír;
Theatre Montanaro – Clémentine, Nestor, La Dame En Rose, Mondrie II, Deux Coeurs, Le Seigneur De Mondroie, Dragonade, Paquebot, Bloody Mary, Tango, Lei Souvenirs, Lei Vielhs, Una Dona, Les Coutures. Andršt, Bárta, Bartoš, Dvorský, Kop, Růžička, Secký, Vitouš (Arta Records 1994);
Erwin Schulhoff: Sonáta pro violoncello a klavír, Sonáta pro flétnu a klavír, Hot-Sonata (Supraphon 1995) – Pavel Foltýn – flétna, Štěpán Koutník – klarinet, Jan Čech, Tomáš Víšek – klavír;
Johann Sebastian Bach: Suity pro sólové violoncello, díl 1 (Supraphon 1996, 2000);
Johann Sebastian Bach: Suity pro sólové violoncello, díl 2 (Supraphon 1996, 2000);
Antonín Dvořák: Smyčcový kvintet G dur, op. 77 / Smyčcový kvintet Es dur, op. 97. Josef Suk, Pavel Šporcl, Karel Unterműller, Vladimír Bukač, Jiří Bárta, Tomáš Strašil, Tomáš Vybíral (Lotos 1996);
Dmitrij Šostakovič: Koncert pro violoncello Es dur, op. 107 / Zlatý věk (Supraphon 1997) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Maxim Šostakovič;
Marek Kopelent: Mon amour. 4. smyčcový kvartet, Žesťový kvintet, Jitřní chvalozpěv, Balada pro klavír, Karrak pro violoncello a klavír, Mon amour. Jiří Bárta, Marie Hřebíčková, Martin Prokeš, Veronika Pudláková, Kamil Doležal, Petr Polívka, Daniel Mikolášek, Luventus paedagogica Female Chorus (Multisonic 1997);
Antonín Dvořák: Maličkosti. Josef Suk, Ivan Ženatý, Jan Talich, Jiří Bárta, Josef Hála (Lotos 1997);
Antonín Dvořák: Klavírní kvintet A dur, op. 81, Klavírní kvartet Es dur, op. 87. Josef Suk, Ivan Ženatý, Jan Pěruška, Jiří Bárta, Josef Hála (Lotos 1997);
Antonín Dvořák: Klavírní kvartet a moll, op. 1, Klavírní kvintet g moll, op. 8. Josef Suk, Pavel Šporcl, Karel Untermüller, Jiří Bárta, Jan Simon (Lotos 1998);
Antonín Dvořák: Klavírní kvartet a moll, op. 1 / Klavírní kvintet g moll, op. 8. Josef Suk, Pavel Šporcl, Karel Untermüller, Jiří Bárta, Jan Simon (Lotos 1998);
Reflexe. Saint-Saëns, Dvořák, Gubajdulina (Supraphon 1999);
Dmitrij Šostakovič: Koncert pro violoncello č. 1 a 2. (Supraphon 1999) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Maxim Šostakovič;
Antonín Dvořák: Skladby pro violoncello a klavír. Jiří Bárta, Jan Čech (Supraphon 2002);
Enrique Granados: Španělské tance. Kateřina Englichová, Lubomír Brabec, Jiří Bárta (Supraphon 2002);
Zoltán Kodály: Sonáta pro violoncello sólo, Sonáta pro violoncello a klavír / Vítězslav Novák – Sonáta pro violoncello a klavír. Jiří Bárta, Jan Čech (Supraphon 2003);
Antonín Dvořák: Koncerty pro klavír a violoncello. Martin Kasík, Jiří Bárta, Česká filharmonie, Jiří Kout, Jiří Bělohlávek (Supraphon 2004);
Znamení střelce. Milan Svoboda Quartet, Jiří Bárta (Lotos 2005);
Hummel, Moscheles – Cello Sonatas. Hamish Milne, Jiří Bárta (Hyperion 2005);
Fryderyk Chopin: Sonáta, Grand duo concertante, Introdukce a polonéza, Klavírní trio. Jiří Bárta, Martin Kasík, Jan Talich (Supraphon 2007);
The Best of Vivaldi. Jiří Bárta, Václav Hudeček, Lubomír Brabec, Pavel Šporcl, Aleš Bárta (Supraphon 2008);
Rubinstein: Cello Sonatas. Hamish Milne, Jiří Bárta (Hyperion 2008);
Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2008 (Lotos 2008);
Bohuslav Martinů, Josef Bohuslav Foerster, Jan Novák – Violoncellové koncerty (Supraphon 2009) – Pražská komorní filharmonie, Jakub Hrůša;
Milan Svoboda Quartet – Jazz na hradě (Multisonic 2009);
Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2009 (Lotos 2009);
Dialogues (Supraphon 2010) – Schola Gregoriana Pragensis.

Literatura

Antonín Dvořák: Kompletní  dílo pro violoncello a klavír (Harmonie 2002, č. 11).
Hradní Struny podzimu (Harmonie 2003, č. 1).
Enrique Granados: Danzas espagnolas (Harmonie 2003, č. 2).
Chci, aby posluchači zapomněli na nějakého Bártu (Harmonie 2003, č. 11).
Jiří Bárta – violoncello, Jan Čech – klavír: Violoncellové sonáty Zoltán Kodály, Vítězslav Novák (Harmonie 2003, č. 11).
Milan Svoboda a Jiří Bárta ve Znamení střelce (Harmonie 2005, č. 11).
Intimní dialog (Harmonie 2007, č. 11).
Jiří Bárta má rád zvědavé lidi (Harmonie 2007, č. 11).
Lubomír Brabec – Guitar Solo Collection (Harmonie 2009, č. 3).
Komorní svátek hudby v Kutné Hoře (Harmonie 2009, č. 5).
Bohuslav Martinů: Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 / Josef Bohuslav Foerster: Koncert pro violoncello a orchestr op. 143 (1931) / Jan Novák: Capriccio pro violoncello a malý orchestr (Harmonie 2009, č. 8). 
Jiří Bárta, Soudobá hudba potřebuje zapálené interprety (Hudební rozhledy 2010, č. 10).

scena.cz/index.php?d=1&o=3&c=10231&r=15

Jan
Žemla

Datum poslední změny: 28.10.2010