Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Čambál, Ján

Tisk


Charakteristika: Skladatel, sbormistr, zpěvák a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:17.9.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity:23.10.2010
Text
DíloLiteratura

Čambál, Ján, skladatel, sbormistr, zpěvák a pedagog, narozen 17. 9. 1927 Sládkovičovo (okr. Galanta, Slovensko), zemřel 23. 10. 2010, Kladno.

 

Otec Jana Čambála. Studoval na biskupském gymnáziu v Trnavě a od roku 1940 na saleziánském gymnáziu v Šaštíně. Pod vedením slovenského skladatele Jozefa Strečanského působil jako sólista chlapeckého sboru Trnavští zpěváčci. Učil se zpěvu, hře na housle, klavír, varhany, harmoniku, trubku i další dechové nástroje. Od roku 1947 pracoval jako pedagogický asistent vyššího gymnázia Dona Bosca v Trnavě, později na gymnáziích v Hodoch u Galanty a Šaštíně. V Hodoch založil chlapecký sbor, který se na Slovensku brzy proslavil. S ním uvedl operetu Rybár Marek od Jozefa Strečanského a svou operetu Zlodej sŕdc (1949). K premiéře jeho další operety Tajomstvo pátra Iva (1950) nestačilo již dojít. V letech 1950–53 byl internován v táborech nucených prací. Naposledy byl přidělen do Spojených oceláren národního podniku Kladno, kde musel zůstat až do důchodu 1986. Tam vedl při závodním klubu mládežnický sbor Siréna. V letech 1962–65 dálkově studoval Lidovou konzervatoř Středočeského kraje v Praze, kde získal dvě absolutoria s vyznamenáním v oborech sborový zpěv a dirigování orchestru u Josefa Veselky a Antonína Modra. Roku 1967 založil a vedl chrámový sbor Schola cantorum sanctae Caeciliae v Kladně-Rozdělově. Z několikačlenného sdružení se po roce 1989 stal díky jeho osobnosti až sedmdesátičlenný smíšený sbor, který se po velice úspěšné domácí i zahraniční činnosti v roce se 2004 sbor rozpadl, a to pro neshody některých členů se svým sbormistrem. V 90. letech Čambál pedagogicky působil jako profesor latiny na soukromé Anglo-americké střední škole v Kladně.

Z jeho prvních žáků v Trnavě vynikl Stano Kmotorka, který se po zdařilé emigraci v 50. letech stal později skladatelem a profesorem konzervatoře ve Florencii. Lidsky vřelým přístupem ovlivnil Čambál mnoho lidí ve svém okolí. Po celý život byl ztělesněním křesťanských hodnot. Je autorem řady písní i duchovních (například Matička bolestná), mezi nimiž výjimečné místo zaujímá přes šedesát tzv. muránských písní na texty Bystríka Muránského. Vrchol jeho tvorby tvoří soubor šestnácti latinských duchovních skladeb původně pro sólo a varhany, později pro sólo, sbor a varhany s názvem Cantica dramatica. Všechny vynikají líbivou melodikou, vroucností a dramatickým nábojem. Umělecky cenné jsou i jeho úpravy 65 lidových písní z Čech, Moravy a Slovenska a mnoha dalších anonymních skladeb a koled. Ján Čambál je také autorem vánoční mše Pastýři vstaňte na lidové motivy. Skladatelova přílišná skromnost a nepřízeň doby způsobila, že se jeho dílo zatím více neprosadilo, i přes snahy jeho přátel nejen doma, ale i v zahraničí.


Dílo

Dílo hudební

 

Pod plášťom Madony, 1946, opereta o jednom dějství;

Zlodej sŕdc, 1949, opereta;

Tajomstvo pátra Iva, 1950, opereta;

Jesenná duma, 1949, suita pro orchestr;

A zvony zvonia, melodrama na text Štefana Sandtnera;

Muránské písně, 1954–59, text Anton Macák-Bystrik Muránský;

Cantica dramatica, soubor latinských duchovních skladeb.

Literatura

www.ceske-sbory.cz

www.sbor.cz


Karel Procházka

Text

Datum poslední změny: 6.12.2010