Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hrčková, Naďa

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka, kritička a vysokoškolská pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:11.8.1939
Text
Dílo

Hrčková, Naďa, muzikoložka, kritička a vysokoškolská pedagožka, narozena 11. 8. 1939, Bratislava.

Hudební vědu studovala v Bratislavě, doktorský titul získala v roce 1969. Na fakultě zůstala a v roce 1980 získala titul CSc. V roce 1984 se habilitovala a v roce 2001 se stala profesorkou hudební vědy.

Většinu svého života věnovala pedagogické činnosti na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1962–2004) a v Centru výzkumu HTF Vysoké školy múzických umění letech (2004–08). V posledních několika letech je nezávislým odborníkem na volné noze.

Věnovala se také hudební publicistice, v letech 1968–71 byla redaktorkou časopisu Slovenská hudba.

Roku 1991 se stala spoluzakladatelem bratislavského Mezinárodního hudebního festivalu současné hudby Melos-Étos a vědeckým garantem mezinárodního Sympozia Melos-Étos, jež je součástí festivalu. Současně je editorkou periodického německo-slovenského sborníku ze sympozia, který přinesl za své doposud desetileté existence reflexi všech základních otázek současné hudby a jejího vývoje a existence na Západě i na Východě.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané publikace, kapitoly v knihách (výběr)

Hudobná kritika a hodnotenie (Bratislava, Opus 11986);

Dejiny hudby I. Európsky stredovek (Bratislava, Orman 2002; česky jako Dějiny hudby I, Evropský středověk, Praha, Euromedia 2004);

Dejiny hudby II. Renesancia (Bratislava, Ikar 2004; Dějiny hudby II. Renesance, Praha, Euromedia 2005);

Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia 1 (Bratislava, Ikar 2005; Dějiny hudby VI. Hudba 20. století 1, Praha, Euromedia 2006);

Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia 2 (Bratislava, Ikar 2006; Dějiny hudby VI. Hudba 20. století 2, Euromedia 2007);

Dejiny hudby V. Hudba 19.storočia (Bratislava, Ikar 2010).

Studie, stati a analýzy (výběr)

Človek potrebuje hudbu (k výsledkom výskumu hudobnosti) (Osveta 1976, č. 3, s. 41–47);

Od reflexie k teórii (Opus musicum 1978, č. 7, s. 123–126).

Jan Pirner – Ivan Poledňák

Datum poslední změny: 16.2.2012