Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Drápelová, Julie

Tisk

(Chovancová)

Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:16.5.1936
Text
Literatura

Drápelová, Julie (roz. Chovancová), klavíristka a hudební pedagožka, narozena 16. 5. 1936, Opava.

Hru na klavír studovala na brněnské konzervatoři v letech 1951–56 u Anny Skalické, na JAMU pak v letech 1964–69 ve třídě Jana Ermla. Od roku 1963 působila jako pedagožka na Konzervatoři Brno, kde vyučovala povinný klavír, od roku 1978 učila hře na klavír jako hlavnímu oboru. Zde působila až do svého penzionování v roce 1995. Ve svých interpretačních aktivitách se soustředila na korepetici, zejména dechových nástrojů (klarinet, fagot, lesní roh). Od sedmdesátých let se jako korepetitorka zúčastnila většiny interpretačních soutěží u nás (Soutěž žesťových dechových nástrojů Kraslice, Národní soutěž dechových nástrojů v Chomutově, Interpertační soutěž konzervatoří a jiné) i v zahraničí (Bulharsko 1984 a 1986, Polsko 1990). V roce 1986 spolu se synem Dušanem Drápelou získala druhou cenu a titul laureáta v soutěži Pražského jara. V roce 1992 získala spolu s hornistou Janem Vobořilem tamtéž čestné uznání. Na soutěži Svazu československých skladatelů a koncertních umělců v Chomutově premiérovala spoustu skladeb soudobých autorů. Upravila také několik klavírních výtahů z partitur starších skladeb k účelům novodobých premiér. Tiskem vyšel např. fagotový koncert Jana Křtitele Jiřího Nerudy.


Literatura

Konzervatoř Brno. Sborník k padesátiletému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1969).
Soharová, Jana: Klavírní oddělení za 60 let (Opus Musicum, 11, 1979, č. 7, s. 197–200).
Konzervatoř Brno. Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).
Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře v Brně za školní rok 1993/1994 (Brno 1994).
Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře Brno 2003/2004. Ke 150. výročí narození zakladatele školy Leoše Janáčka (Olomouc 2004).

www.konzervatorbrno.eu/index.php?m=170


Jan Žemla

Datum poslední změny: 26.1.2010