Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sobotka, Mojmír

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, redaktor a hudební dokumentátor

Datum narození/zahájení aktivity:21.7.1936
Text
Dílo

Sobotka, Mojmír, muzikolog, redaktor a hudební dokumentátor, narozen 21. 7. 1936, Daruvar (Chorvatsko).

 

Hudební vědu studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u Mirko Očadlíka a Antonína Sychry (1955–60, diplomní práce Boje o Dvořáka, Mgr). Do 1964 byl skladníkem v půjčovně notových materiálů ČHF, 1964–2009 pracoval v Hudebním informačním středisku, kde se věnoval sběru, ukládání a zpřístupňování informací o tvorbě českých skladatelů druhé poloviny 20. stol. a počátku 21. století. V roce 1976 založil a vedl kartotéku informací o jednotlivých skladbách, jež se od 1995 staly základem současné internetové databáze www.musica.cz. Od 1970 zpracovával Sobotka přehledy hudebních festivalů, soutěží a kurzů v ČSSR (od 1993 v ČR), distribuované HIS; obsah této publikace byl od 1995 zařazován do katalogu Muzikontakt, v němž Sobotka do 2007 redigoval údaje z oblasti vážné hudby. Pro britský adresář Performing Arts Yerarbook for Europe zpracovával výběrový hudební adresář ČR (2000–07). Informacemi a rešeršemi přispíval do dalších publikací a odborných textů. V letech 1980–2002 redigoval letákové monografie současných českých skladatelů, z nichž některé sám vypracoval. V periodiku HIS Hudební zprávy z Prahy (německy, anglicky, francouzsky, španělsky, rusky) a v následnickém čtvrtletníku CzechMusic (zde publikoval několik článků) uveřejňoval údaje o premiérách děl českých autorů a o připravovaných hudebních akcích v ČR.

1999–2000 zpracoval několik hesel o českých současných skladatelíchpro New Grove Dictionary; od 2004 vypracovává hesla pro elektronický Český hudební slovník osob a institucí a od roku 2007 i pro Biografický slovník (vyd. Akademie věd ČR). V Hudebním informačním středisku je uložen Sobotkou zpracovaný katalog cca 3000 titulů zahraničních hudebnin (katalog byl v polovině osmdesátých let předán do archivu a knihovny pražské konzervatoře).


Dílo

Dílo literární

Česká hudební ročenka (soupis premiér a zahraničních provedení skladeb českých soudobých skladatelů, vlastním nákladem, Praha 1970);
Soudobá hudba v ofenzívě (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 5, s. 11–12);
Hudba ve statistice (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 10, s. 4);
The Music–Loving Tourist´s Guie to the Czech Republic (Czech Music 2007, č. 2, s. 12–25);
Festival of Classical Music in the Czech Republic (Czech Music 2007, č. 4, s. 8–18);
International Music Courses in the Czech Republic (Czech Music 2008, č. 4, s. 12–25);
Music Competitions in the Czech Republic (Czech Music 2008, č. 2, s. 11–24);
Jan Ledeč (nekrolog) (Hudební rozhledy 62, 2009, č. 9, s. 30);
Music Publishers the Czech Republic (Czech Music 2009, č. 4, s. 12–24).

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 2.6.2010