Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Musica da camera Praga

Tisk


Charakteristika: Komorní sdružení

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1968
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1996
Text

Musica da camera Praga,komorní sdružení, zahájení činnosti 1968, ukončení činnosti 1996.

 

Soubor, složený původně z flétnisty Jaroslava Josífka, hobojisty Pavla Vernera, houslisty Miroslava Laštovky, violisty Josefa Brabce, violoncellisty Josefa Koláře a cembalisty a pianisty Jaroslava Přikryla vznikl v roce 1968 z hráčů Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK (s výjimkou Jaroslava Přikryla, který působil až do svého odchodu v listopadu 2009 jako pedagog pražské konzervatoře); violoncellistu Josefa Koláře v letech 1991–96 střídal Miroslav Petráš. Soubor prováděl především starou a soudobou hudbu (zejména skladby, psané pro neobvyklé nástrojové obsazení), ale rovněž díla z éry klasicismu a romantismu. První koncert tělesa se uskutečnil v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně v roce 1968. Uměleckými vedoucími souboru byli Jaroslav Josífko a Pavel Verner. V letech 1977–90 bylo těleso přičleněno k Symfonickému orchestru hlavního města Prahy FOK. Vedle mnoha koncertů v Československu a později v České republice podnikl soubor řadu úspěšných zájezdů (Spojené státy, Kanada, Německo, Itálie, Francie, Belgie, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Norsko, Sovětský svaz a Jugoslávie, Rumunsko, festivaly v Salcburku, Vídni, Paříži atd.). Kromě skladeb barokních a klasických autorů (mimo jiné Georga Friedricha Händla, Williama Byrda, Johanna Sebastiana a Johanna Christiana Bacha, Luigi Boccheriniho, Johna Dowlanda, Josepha Haydna, Jeana Baptisty Lullyho, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonia Salieriho, Josefa Myslivečka, Jeana Paula Rameaua, Johanna Pachelbela, Henryho Purcella, Antonína Rejchy, Jakuba Jana Ryby, Karla Stamice, Jana Křtitele Vaňhala, Pavla Josefa Vejvanovského, Pavla Vranického, Jana Dismase Zelenky, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a dalších provedl v premiérách skladby soudobých autorů Jarmila Burghausera, Josefa Ceremugy, Oldřicha Flosmana, Jana Hanuše, Ilji Hurníka, Marty Jiráčkové, Viktora Kalabise, Ivana Kurze, Jana Klusáka, Václava Lídla, Ivany Loudové, Ivana Řezáče, Zdeňka Lukáše, Františka Xavera Thuriho, Jiřího Válka, Miloše Vacka a dalších tvůrců. V letech 1976 a 1983 vystoupilo těleso v programu festivalu Pražské jaro. Soubor nahrával pro domácí firmy Supraphon a Panton, pro Československý rozhlas a pro rozhlasové stanice ve Frankfurtu nad Mohanem, v Tübingenu, v Laussanne, v Ženevě, v Los Angeles a ve Vancouveru, dále pro Československou televizi (mimo jiné vystupoval v pořadech Hudba z Respiria) atd.


Diskografie

Diskografie (výběr)

 

Soudobá tvorba. Ivan Řezáč (Panton 1974);

Pavel Josef Vejvanovský, Jean Baptist Lully, Georg Philipp Telemann, Samuel Scheidt, Johann Caspar Ferdinand Fischer: Barokní suity (Supraphon 1975);

Týden soudobé tvorby (Josef Ceremuga: Kvintet) (Supraphon 1975);

Kvartety českých mistrů 18. století. Josef Fiala, Pavel Vranický, Jan Křtitel Vaňhal, Karel Stamic (Supraphon 1979);

Musica da camera Praga (Panton 1977).

Literatura

Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

Archivalie

Osobní archiv Pavla Vernera.

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 18.6.2011