Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dukát, Jan

Tisk

(psán též Ducat)

Charakteristika: pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:20.10.1800
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.10.1867
Text
Literatura

Dukát, Jan (psán též Ducat), pedagog a skladatel, narozen 20. 10. 1800, Březová nad Svitavou, zemřel 3. 10. 1867, Brumov.

 

V roce 1818 absolvoval přípravný kurs v Olomouci, kde také v roce 1820 obdržel vysvědčení. Působil nejdřív jako učitelský pomocník v rodišti, pět let byl podučitelem v Drahotuších a jeden rok v Olšovci. Po absolvování šestitýdenního učitelského kurzu se stal učitelem v Jezernici (1827–1837). Na základě doporučení školního dozorce přerovského okresu Antonína Sommra se dekretem ze dne 7. 9. 1837 stal rektorem ve Velkých Prosenicích, kde působil do roku 1847. Pro vzrůstající počet žactva, v roce 1840 měla prosenická škola 164 školou povinných dětí, mu byl přidán pomocník Antonín Hrouzek.

Byl také hudebníkem a ve Velkých Prosenicích zavedl figurální hudbu. Založil prosenickou kapelu, která byla nejstarší v okolí. V roce 1848 hrála kapela v podobě hanáckého banderia v Olomouci při návštěvě císaře. Skládal chrámovou hudbu a vyučil mnoho chlapců ve hře na nástroje.

Byl vyznamenán jako vzorný učitel (13. 1. 1847), přesto krátce na to odešel do Brumova, kde byl 27. 4. 1847 jmenován učitelem. Zachoval se záznam o jeho příjmu ke dni 22. 9. 1849, který činil kromě stravy a topiva 18 zlatých a 21 krejcarů. Po dlouhé debatě byla v roce 1960 v Brumově postavena nová školní budova. Dukát zde též pokračoval ve vyučování hudby, složil několik drobnějších hudebních skladeb a zabýval se vázáním knih.


Literatura

I. Lexika

Peřinka, František Václav: Vlastivěda Moravská. Valašsko-klobucký okres (Brno 1905, s. 113).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000, s. 172).

 

II. Ostatní

Krestýn, František: Škola a rektoři proseničtí (Časopis Vlasteneckého spolku musejního 43, Olomouc 1928, s. 258).
Matýsek, František: Brumovská škola v 16. až 19. století (Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka, 1959/1).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 20.9.2015