Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mach, Jan

Tisk


Charakteristika: učitel, varhaník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:11.4.1801
Datum úmrtí/ukončení aktivity:datum úmrtí neznámé
Text
Literatura

Mach, Jan, učitel, varhaník a skladatel, narozen 11. 4. 1801, Rajhrad, zemřel 1881.

 

Zkoušku na školního pomocníka složil v Brně v roce 1816, tamtéž roku 1821 absolvoval učitelskou zkoušku. Od roku 1816 byl pomocníkem v Rajhradě, Telnici a Silůvkách, pak tři měsíce jako prozatímní učitel v Krucemburku a v Náměšti nad Oslavou. Už v roce 1821 byl podučitelem v Nové Říši a 9. 7. 1829 obsadil uvolněné učitelské a varhanické místo. Působil zde do roku 1873, za jeho působení byla vystavěna jednopatrová školní budova. Dle fase z roku 1857 měl učitel příjem 250 zlatých a 120 zlatých pro pomocníka, vyučovalo se dopoledne i odpoledne, denně 4 hodiny, učitelem a pomocníkem v moravském jazyce. K Nové Říši byli přidruženi i školáci z Červeného Hrádku, kteří toho času neměli školní budovu. Sedm let se s nimi Mach přel o poplatky (tzv. výbavné 20 zlatých ročně), nakonec byly proplaceny dohodou z roku 1841. Z jeho chrámové tvorby se dochovaly v klášterní sbírce autografní Pange lingua č. 9 z roku 1830 a Pange lingua č. 10 z roku 1833, je však jisté, že skladeb napsal víc.


Literatura

I. Lexika

PHSN.
Tiray, Jan: Vlastivěda moravská. Telecký okres (Brno 1913).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000, s. 172).

 

II. Ostatní

Svobodová-Palečková, Věra: Hudební sbírka kláštera premonstrátů v Nové Říši (Časopis Moravského muzea, 1951, 36, s. 255–260).
Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).
Křičenský, Václav – Dušek, Milan: Almanach školy v Nové Říši (Nová Říše 2008, s. 38).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 25.10.2015