Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dundáček, Ondřej Jan Nepomuk

Tisk


Charakteristika: Učitel, hudební skladatel.

Datum narození/zahájení aktivity:14.11.1782
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.2.1823
Text
Literatura

Dundáček, Ondřej Jan Nepomuk, učitel a hudební skladatel, narozen 14. 11. 1782, Veverská Bítýška, zemřel 18. 2. 1823, tamtéž.

 

Téměř celý svůj život prožil ve Veverské Bítýšce, kde byl jeho otec Jakub sousedem a majitelem usedlosti vedle fary. Již v roce 1804 zastupoval na škole rektora Jiřího Vařechu, který pro stáří nebyl schopen výuky. Po 27 měsících, za které dostával jenom stravu a 14 zlatých ročně, prosil vrchnostenskou kancelář, aby mu platila 60–70 zlatých, aby mu předešlý rektor podstoupil polovinu školného a aby mu byl dán příslib následovnictví po Jiřím Vařechovi. Žádost byla vyřešena podstoupením celého školného (přes 100 zlatých) Ondřeji Dundáčkovi a od 1. 9. 1804 byl jmenovám správcem k ruce kantora Vařechy. Od 7. 3. 1804 začal platit nový školní plán. Ondřej Dundáček založil školní protokol, knihu docházky, klasifikační knihu a knihu školních nařízení. Pravidelně zasílal výkazy o docházce dětí školním představeným. V roce 1806 Jiří Vařecha zemřel a Ondřej Dundáček se stal správcem školy. V roce 1812 dostal pochvalný dekret a 30. 12. 1814 obdržel titul vzorného učitele. Kromě toho byl obecním písařem, uspořádal obecní archiv, přepsal důležitější listiny do foliantů a měl zájem i o historii.

V roce 1811 si vzal za manželku Antonii Freyovou, měli spolu sedm dětí. Ve 41 letech byl postižen břišním tyfem a zemřel. Jeho majetek, 2014 zlatých a 44 krejcarů, si stejným dílem rozdělila vdova a šest žijících dětí. Jeho syn Josef byl rovněž vynikajícím hudebníkem, vstoupil k minoritům a pod řádovým jménem Raimund působil v Praze a Brně. Ve sbírce farního kostela ve Veverské Bítýšce, dnes v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, se z díla Ondřeje Dundáčka zachovaly dvě Pange lingua pro sbor a orchestr (signaury A 57365, A 57366), O salutaris hostia pro alt a orchestr (signature A 57375) a O sacrum convivium pro soprán a orchestr (signatura A 57376). Obsazení orchestru v této skladbě má předepsanou početnou dechovou sekci. Další jeho skladby byly součástí sbírky Tomáše Plšky, která je rovněž uložena v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.


Literatura

I. Lexika

Oharek, Václav: Vlastivěda moravská, Tišnovský okres (Brno 1923).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

RISM.
Straková, Theodora ed.: Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).
Eichler, Karel: Dějiny školy veversko-bytyšské (Komenský, roč. XVII, Olomouc 1888/1889).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 9.3.2016