Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Koželuhová, Jitka

Tisk


Charakteristika: skladatelka, klavíristka, zpěvačka, hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:19.11.1966
Text
DíloDiskografieLiteratura

Koželuhová, Jitka, skladatelka, klavíristka, zpěvačka, hudební pedagožka a regenschori, narozena 19. 11. 1966, Praha.

 

Studovala hru na klavír, zpěv a skladbu (u Ilji Hurníka) na konzervatoři v Praze (1981–90). Ve studiu kompozice pokračovala na AMU u Petra Ebena (1990–94) a Svatopluka Havelky (1994–95). Získala několik ocenění na skladatelské soutěži Generace (1992, třetí cena, Hle, stojím u dveří; 1993, první cena, Tři věty o příběhu vánočním; 1995, třetí cena, Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám) a zvítězila ve výběru skladeb k zadání pro Katholikentage Dresden (1994, hudba k ekumenické bohoslužbě). Stala se členkou sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost (1995) a později vedoucí chrámové hudby Obce křesťanů ve Stuttgartu (2002, Die Christengemeinschaft), pro kterou zkomponovala desítky sborových a instrumentálních skladeb. Několik jejích skladeb nahrál Český rozhlas. Pravidelně se koncertně věnuje sólovému zpěvu a hře na klavír. Od roku 1998 pořádá hudebně-fenomenologické kurzy pro veřejnost pod názvem Vědomé zpívání, působí jako stálá lektorka Školy Sophia na Slovensku a vyučuje jako hostující docent Svobodné vysoké školy pro waldorfské pedagogy ve Stuttgartu. V roce 2015 se stala členkou Společnosti českých skladatelů.


Dílo

Komorní

Duettina pro dvě příčné flétny (1985).

Partita pro kvartet dechových nástrojů – flétna, hoboj, klarinet, fagot (1986).

Variace na téma lidové písně pro flétnu a klavír (1987).

Don Quijote, burleska pro violoncello a fagot (1987).

Sonatina romantica pro hoboj a klavír (1987).

Trio pro housle, violoncello a klavír (1988).

Obrazy, smyčcový kvartet (1990–91, premiéra Praha 1992).

Hle, stojím u dveří..., trio pro flétnu, violoncello a klavír (1992, premiéra Praha 1993).

Suita v mini pro saxofonové kvarteto (1992, premiéra Praha 1992).

Tři věty o příběhu vánočním pro hoboj, klarinet, fagot a klavír (1993, premiéra Praha 1994).

Sonata da chiesa pro dechové nástroje, varhany a bicí (také verze pro varhany a bicí, 1994, premiéra Salzburg 1996).

Andělům pro 2 flétny, 2 klarinety, klavír a smyčcové kvarteto (1996, premiéra Ensemble Erik Satie, Paříž 1997).

Noční rozjímání pro dvoje housle a kontrabas/violoncello (1997, premiéra Přítomnost, Praha 1997).

A stále dál a dál zaznívá „hallelujah“ pro violoncello a klavír (1998, předpremiéra Riga 1998; premiéra Bonn 1998).

Rhapsodie pro housle a klavír (1999, premiéra Praha 1999).

Hymnus I. pro violoncello a klavír (2001).

Hymnus II. pro smyčcové trio (2004–05, premiéra Pražské premiéry 2007).

Hymnus III. pro harfu a klavír (2005, premiéra Dny soudobé hudby, Praha 2008).

Chvalozpěv pro trio trubek (2008).

Hymnus IV., Píseň slunci pro trubku a varhany (2009, premiéra Goetheanum 2009).

Hymnus V. pro smyčcový kvartet (2009, premiéra Stuttgart 2009, česká premiéra 19. 11. 2015, Praha).

Díkůvzdání. Motivy jednoho života pro flétnu, klarinet, 2 housle, violoncello a klavír (2010, premiéra Stuttgart 2010).

Pokoj vám… pro violu a klavír (2010, premiéra Stuttgart 2010).

 

Písňové

Toužení, cyklus písní pro soprán a klavír na lidové texty různých národů (texty v českém jazyce, 1987).

Šest písní pro soprán a klavír (text Emily Dickinson, 1991, premiéra Praha 1992).

Ich habe den Menschen gesehen (Spatřil jsem pravou podobu člověka), 4 písně pro baryton a zvonkohru (text Christian Morgenstern, 1993, premiéra Praha 1994).

Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám…, komorní kantáta na slova proroka Izajáše pro alt, baryton, anglický roh, klavír a bicí (1995, premiéra na festivalu Starý zákon v umění, Praha 1995).

Tři zpěvy o čase pro ženský vokální sextet, klarinet a klavír (francouzský text Isidore Dalla Nora, 1997–98).

 

Sborové

Pro tebe, má lásko, madrigal na slova Jacquese Préverta pro smíšený sbor (český překlad, 1988, premiéra Praha 1991).

Kameny, cyklus tří ženských sborů (francouzský text Isidore Dalla Nora, 1992, premiéra Bourg-en-Bresse 1993).

Z hlubin volám pro 2 recitátory (ženský a mužský hlas), smíšený sbor a varhany (text Huub Osterhuis, německá a česká verze, 1994, premiéra Hofkirche, Drážďany 2004).

Maria durch ein Dornwald ging, úprava německé vánoční písně pro smíšený sbor na originální německý text (1994, upravená verze 2015).

Jezu Kriste, štědrý kněže, fantazie pro smíšený sbor na duchovní píseň Jana Husa (2015).

Bolí mě hlavěnka, úprava moravské lidové písně pro smíšený sbor (2015).

 

Symfonické

Concertino pro klavír a orchestr (1989, premiéra Praha 1990).

Vnitřní hlas, hudební obraz pro violu a symfonický orchestr (1994–95, premiéra Filharmonie Hradec Králové, 1996).

Symfonie (2006–08, premiéra Pražské premiéry, 14. 3. 2009).

Hymnus II. (verze pro smyčcový orchestr, tympány a bicí, 2014).

 

Klavírní

Sonatina pro klavír (1986).

Ztajená bolest, fantazie pro čtyřruční klavír na téma Ronda op. 84 Franze Schuberta (1994, premiéra Braunschweig 1996).

Tóny I., tři skladby pro klavír (2003–04, premiéra Stuttgart 2004).

 

Scénická hudba

Strážce prahu, hudba k duchovnímu dramatu Rudolfa Steinera (2001, premiéra Bonn 2001).

Probuzení duší, hudba k duchovnímu dramatu Rudolfa Steinera (2002–03, premiéra Výmar 2003).

Pohádka o zeleném hadu a bílé lilii, hudba k pohádce Johanna Wolfganga Goetha (2004–05, premiéra Bonn 2006).

Diskografie

K7: Hle, stojím u dveří (Kairos 1993);

Stories in Silence: Chanson, Tao (Best I.A. 1995).

Literatura

Štilec, Jiří: Novinky soudobé hudby III. Jitka Koželuhová: Symfonie pro velký orchestr (Hudební rozhledy 62, 2009, č. 12, s. 40).

 

www.musicbase.cz/skladatele/495-kozeluhova-jitka/

 

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 14.4.2016