Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kašpar, Ignác

Tisk


Charakteristika: skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:31.7.1794
Text
Literatura

Kašpar, Ignác, skladatel a pedagog, narozen 31. 7. 1794, Vranová Lhota, datum a místo úmrtí neznámé.

 

Od 7. 3. 1820 byl pedagogem farní školy ve Vranové Lhotě, obdržel titul vzorného učitele. Na lhotské škole absolvovali praxi budoucí učitelé před odchodem do kursu v Olomouci. Skladatelská činnost Ignáce Kašpara se zachovala ve sbírkách z Chornice, Loštice a farního kostela sv. Václava v Ostravě.


Literatura

I. Lexika

Popelka, Benjamin: Vlastivěda moravská, Jevický okres (Brno 1912).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Žirovnický, Wenzel: Schematismus sämmtlicher Volks-Schulen und Volksschul-Lehrer in der Markgrafschaft Mähren (Olmütz 1862).
Straková, Theodora ed.: Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).
Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech 2 (Brno 2007).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 3.10.2016