Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera

Tisk

(Společnost Gustava Mahlera)

Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.2000
Text

Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera (Společnost Gustava Mahlera), zahájení činnosti 2000, Praha.

 

Společnost Gustava Mahlera – Mahler 2000 byla založena v roce 2000 jako občanské sdružení, do obchodního rejstříku byla zapsána 27. dubna 2000. Dne 14. ledna 2016 byla společnost transformována, přejmenována a zapsána do obchodního rejstříku ve smyslu NOZ jako Spolek – Občanské sdružení Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera z.s.

Společnost navázala zejména na předchozí aktivity hudební veřejnosti ze šedesátých let dvacátého století - oslava 100. výročí narození Gustava Mahlera v roce 1960 a privátní aktivity šéfdirigenta České filharmonie Václava Neumanna a zejména na aktivity nadace Musica noster amor, která začala v roce 1996 s obnovou rodného domu Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce. Nadace Musica noster amor vykoupila s pomocí sponzorských darů a příspěvků soukromých osob rodný dům Gustava Mahlera a věnovala ho včetně nákladné rekonstrukce obci Kaliště u Humpolce s tím, že jej dostala do trvalého pronájmu na 99 let.

Do obnovy rodného domu Gustava Mahlera, která úspěšně skončila v roce 2000, a další činnosti nadace Musica noster amor a poté Společnosti Gustava Mahlera se zapojila celá řada světových i českých osobností – Thomas Hampson, Michael Tilson Thomas, Maxim Šostakovič, Gabriela Beňačková, Václav Hudeček, Zdeněk Mahler, Marina Mahler, Sylvie Bodorová a další. Smyslem a cílem Společnosti Gustava Mahlera je péče o kulturní a hudební odkaz Gustava Mahlera, mezinárodní aktivity spojené s tvorbou Gustava Mahlera a jeho současníků, organizace mezinárodního hudebního festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava a podpora a provozování rodného domu Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce. Hudební festival Hudba tisíců se koná od roku 2002 vždy mezi 18. květnem a 7. červencem zejména na území Vysočiny, v Jihlavě a dalších městech, ale často se festivalové koncerty odehrávají i na dalších místech – Praha, Brusel, Mannheim, Vídeň. Dramaturgie festivalu se zaměřuje na díla Gustava Mahlera a jeho současníků. Společnost Gustava Mahlera spolupracuje s dalšími mezinárodními společnostmi Gustava Mahlera a jedním z vrcholů její činnosti byla velká mezinárodní slavnost a open air koncert v Kalištích u Humpolce 7. července 2010 u příležitosti 150. výročí narození Gustava Mahlera, kdy byl v Jihlavě také otevřen Park Gustava Mahlera a odhalena Mahlerova socha od Jana Koblasy.

 

www.mahler2000.cz

 

Jiří Štilec


Datum poslední změny: 4.1.2019