Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hudební a varhanická škola Matice školské v Ostravě – Mariánských Horách

Tisk


Charakteristika: hudebně vzdělávací instituce

Datum narození/zahájení aktivity:15.10.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1936
Text

Hudební a varhanická škola Matice školské v Ostravě – Mariánských Horách, hudebně vzdělávací instituce, zahájení činnosti 15. 10. 1907, Ostrava – Mariánské Hory, ukončení činnosti 1936, Ostrava.

 

První české odborné hudební učiliště na Ostravsku založil Janáčkův žák z brněnské varhanické školy Eduard Marhula v roce 1907 v Ostravě – Mariánských Horách. Tato škola měla dvě samostatné hudebně výukové větve: amatérskou a profesionální. Amatérská větev byla určena všeobecné hudební výchově dětí a mládeže, u větve profesionální bylo oddělení varhanické, které připravovalo většinou už starší žáky na pozici chrámových varhaníků, a později vzniklé oddělení hudebně pedagogické, jež mělo vychovávat budoucí učitele hudby. V roce 1912 posílil učitelský sbor školy Marhulův někdejší spolužák Antonín Hradil, jehož syn František Míťa Hradil se stal po náhlé Marhulově smrti 6. května 1925 ředitelem školy. Za jeho ředitelského působení se celý ústav přemístil v roce 1935 z Mariánských Hor do centra Moravské Ostravy a rok poté byl reorganizován v Masarykův ústav hudby a zpěvu.


Literatura

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981).

Mazurek, Jan: K dějinám Hudební a varhanické školy Matice školské v Ostravě – Mariánských Horách [1907–35] (Hudební nástroje 32, 1995, s. 245–246).

Mazurek, Jan: Hudební život českých obyvatel Ostravy v období 1880–1918 (Ostrava 1999).

Mazurek, Jan – Steinmetz, Karel a kolektiv: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010).

Steinmetz, Karel – Mazurek, Jan – Kusák, Jiří – Olšarová, Pavla: Ostrava hudební. Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech (Ostrava 2014).

Archivalie

Archiv města Ostravy, Hudební a varhanická škola v Ostravě – Mariánských Horách, ulice Hudební 1907–1935; součást fondu: Základní umělecká škola Ostrava – Moravská Ostrava, ulice Sokolská, Ostrava – Moravská Ostrava.

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 11.12.2019