Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hroch, Martin

Tisk


Charakteristika: klavírista, cembalista

Datum narození/zahájení aktivity:4.1.1985
Text
Literatura

Hroch, Martin, klavírista a cembalista, narozen 4. 1. 1985, Zábřeh na Moravě.

 

Hře na klavír se zprvu učil na Základní umělecké škole v Zábřehu u Marie Vintrové a Hany Čihákové. V roce 2003 absolvoval soukromé studium hudby u Manfreda W. Monatzedera (Německo). Na konzervatoři v Kroměříži studoval hru na klavír u Vandy Jandové a hru na cembalo u Ivony Křivánkové. Absolvoval provedením skladby Roberta Schumanna Konzertstück G dur op. 92 za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského a sólovým cembalovým recitálem. Ve studiu hry na klavír pokračoval u Jana Jiraského v Metodickém centru Hudební fakulty JAMU a dále jako  řádný posluchač JAMU u téhož pedagoga a Aleny Vlasákové. U Barbary Willi zde navíc studoval hru na cembalo. Zúčastnil se řady mistrovských klavírních a cembalových kurzů a seminářů českých i zahraničních pedagogů (Alena Vlasáková, Jan Jiraský, Petr Slavík, Sontraud Speidel, Bernd Glemser, Miklósz Spányi, Aurélien Delage a další). V roce 2007 a 2009 získal opakovaně stipendium Společnosti Johannese Brahmse v Baden-Badenu ke studiu hudby v tamním Brahmshausu. V roce 2008 získal 3. cenu a „Honorary diploma“ za komorní hru a sólovou hru na klavír od italské organizace International Forum – Musical Performance and Pedagogics. Zabývá se tzv. poučenou interpretací barokní hudby na klavír a cembalo a spolupracuje v této oblasti s Akademií staré hudby při Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako cembalista i klavírista vystupuje na sólových recitálech, ve spolupráci s řadou orchestrů, zejména s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně i jako komorní hráč. Je spoluzakladatelem komorních instrumentálních souborů Duo Atheneum, Ars lyrica a Tre Moravie a též vyhledávaným korepetitorem řady umělců. Pedagogicky působí na Základní umělecké škole Zábřeh. V roce 2010 se stal zakladatelem a ředitelem Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu, „Hudba ve městě Jana Eskyma Welzla“, kde vede cembalovou třídu. Je členem The British Hapsichord Society.


Literatura

https://zivotopis.osobnosti.cz/martin-hroch.php

www.topzine.cz/klavirista-martin-hroch-po-prvnich-hodinach-na-konzervatori-jsem-mival-slzy-na-krajicku

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 10.2.2021