Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nezávislí

Tisk


Charakteristika: Sdružení umělců

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1921
Text
Literatura

Nezávislí, sdružení mladých umělců v Pra­ze, založeno 1921.
 
Vzniklo z podnětu Josefa Stanislava a sdružovalo skladatele i výkonné umělce. Předsedou byl Václav Kálik, jednatelem Karel Hanf, členy např. Vladimír Polívka, Antonín Bednář, České trio. Pozornost obraceli k národním tradi­cím českých klasiků a uspořádali několik koncertů. Pro nedostatek původní tvorby se spojili s programově blízkou skupinou „Několik“, kterou vedl Záboj Bláha-Mikeš, pak s přáteli hudby Ostrčilovy (vedl Jindřich Hybler) a stali se zákla­dem nově založeného sdružení pro soudobou hudbu „Přítomnost“, k němuž se po roz­padu Spolku pro moderní hudbu připojil i Alois Hába se svou skupinou.
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006