Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mužíková, Růžena

Tisk

(Steiningerová)

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:1.1.1926
Text
DíloLiteratura

Mužíková, Růžena (roz. Steiningerová), muzikoložka, narozena 1. 1. 1926, Úloh (okr. Klatovy).

Po absolvování reálného gymnázia v Českém Brodě (maturita 1945) vystudovala hudební vědu na Univerzitě Karlově u Mirka Očadlíka a Antonína Sychry (1949–52). Roku 1952 získala titul PhDr. na základě disertace K počátkům českého hudebního časopisectví, roku 1753 se provdala za muzikologa Františka Mužíka. Od roku 1950 působila na pražské katedře hudební vědy, nejprve jako asistentka, poté jako odborná asistentka (od 1959) a později odborná pracovnice (od 1960). Před­nášela úvod do studia dějin hudby (skripta Základy studia dějin hudby, 1957). Po reorganizaci a zrušení Ústavu pro dějiny hudby FF UK v roce 1964 se stala pracovnicí Kabinetu pro dějiny kultury FF UK (vzhledem k funkci vedoucího, kterou na katedře muzikologie zastával její manžel, nemohla být zaměstnána zde). Jako dlouholetá předsedkyně fakultního výboru Komunistické strany Československa byla jednou z hlavních tváří tzv. „normalizace“ po roce 1969. V letech 1987–89 byla nástupkyní svého manžela na místě vedoucí pražské katedry muzikologie, v akademickém roce 1989/90 se stala proděkankou pro ideologickou činnost.

Vědecky se zaměřovala zejména na hudbu 15. století, kromě toho působila jako operní kritik pro časopis Divadlo. Jako vědecká redaktorka vydavatelství Acta Universitatis Carolinae přípravila k vydání mj. životopis Václava Husy (Praha 1989).


Dílo

Studie

Nepublikovaná část Hostinského „Stručného přehledu dějin hudby“ (Miscellanea musicologica 1, 1956, s. 75–82)

Bohumír Jan Dlabač (Miscellanea musicologica 3, 1957, s. 11–44).

Bal­bínova Epitome jako pramen k dějinám české hudby (Miscellanea musicologica 6, 1958, s. 5–37).

Dva doku­menty k dějinám předhusitského zpěvu (Miscellanea musicologica 11, 1959, s. 5–32).

Složení lobkovické kapely v r. 1811 (Miscellanea musicologica 12, 1960, s. 57–68).

Hudebně teoretický traktát Mikuláše z Kozlí (Miscellanea musicologica 13, 1960, 7–26).

Pauli Paulirini de Praga Musica Mensuralis (Praha 1965)

Musica instrumentalis v traktátu Pavla Žídka z Prahy (Miscellanea musicologica 18, 1965, s. 85–116).

Musicus – cantor (Miscellanea musicologica 31, 1984, s. 9–38).

Magister Paulus de Praga (Miscellanea musicologica 32, 1988, s. 9–20).

Literatura

ČSHS

http://viadonore.cz [Komentáře Tomislava Volka]

 

Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 18.11.2015