Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hause, Václav

Tisk

(House, Wenzel)

Charakteristika: Kontrabasista, houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:14.11.1764
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.11.1847
Text
Literatura

Hause, Václav (House, Wenzel), kontrabasista, houslista a hudební pedagog, křtěn 14. 11. 1764, Roudnice nad Labem, zemřel 18. 11. 1847, Praha.

N
arodil se v rodině Václava a Anny Hauseových. Základní hudební vzdělání získal v rodné Roudnici. Od roku 1792 žil v Praze, kde působil v Lobkovicově kapele a v kapele Stavovského divadla, nejprve jako houslista, později jako kontrabasista. Stal se předním virtuosem a reformátorem hry na kontrabas. V roce 1811 začal učit hru na kontrabas na pražské konzervatoři, která se tímto stala vůbec první neitalskou intitucí, kde se vyučovalo kontrabasové hře. Položil tak základy české kontrabasové škole, která se později prosadila v řadě evropských zemí. V roce 1828 vydal v Drážďanech školu hry na kontrabas Achtundvierzig Uebungen für den Contrabass, jež se později stala velmi populární a vyšla v několika jazycích. Jako pokračování pak vydal několik sešitů cvičení. V mládí vydal v Drážďanech houslové skladby. Na pražské konzervatoři působil až do roku 1845, kdy odešel na odpočinek.


Literatura

I. Lexika
Dlabacz.
PH
SN.
ČSHS.

II. Ostatní
Srb-Debrnov, Josef: Stručné dějiny Konzervatoře Pražské za dobu od roku 1808 do 1878 (Praha 1878).
Srb-Debrnov, Josef: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Praha 1891).
Branberger, Jan: Das Konservatorium für Musik in Prag (Praha 1911).
Hudební zpravodaj (6, 1934, č. 1, s. 14).
Výroční zpráva pražské konservatoře (Praha 1936/37).
Holzknecht, Václav: 150 let pražské konzervatoře (Praha 1961).
Kozák, Jan: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).
 

Aleš Vyjídáček
Datum poslední změny: 3.10.2010