Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

České lidové divadlo

Tisk

(České lidové divadlo v Brně; Brněnské lidové divadlo; Tschechisches Volkstheater in Brünn)

Charakteristika: operní, operetní a činoherní divadlo

Datum narození/zahájení aktivity:15.3.1943
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1.9.1944
Text
Literatura

České lidové divadlo (též České lidové divadlo v Brně; Brněnské lidové divadlo; Tschechisches Volkstheater in Brünn), operní, operetní a činoherní divadlo, zahájení aktivity 15. 3. 1943, Brno, ukončení aktivity 1. 9. 1944, tamtéž.

 

Od 12. listopadu 1941 bylo na popud gestapa zakázáno provozování divadelních představení i zkoušek brněnského Zemského divadla. Budovy byly dány k dispozici německému divadlu nebo zůstaly nevyužité a členové souboru byli po vyplacení tříměsíční gáže propuštěni. Část souboru přešla do nově založeného Moravského lidového divadla Oldřicha Lukeše, jenž získal koncesi k provozování představení na území Moravy, ostatní členové se uplatnili v dalších moravských divadlech. V březnu 1943 bylo české divadlo v Brně pod záštitou oddělení Radost a práce Národní odborové ústředny zaměstnanecké znovu povoleno. Nejednalo se však o obnovení původního Zemského divadla, ale o nový soubor s názvem České lidové divadlo, který fungoval pod vedením podnikatele Antonína Fencla. Vedoucím činohry byl Stanislav Wandas, dramaturgem Vladimír Kolátor a režisérem Vladimír Vozák. Operu řídil Rudolf Kvasnica, režisérem byl Miloš Wasserbauer a jako dirigenti zde působili Rudolf Kvasnica, Karel Pečke, Vilibald Rubínek či Václav Kašlík. Operetu vedl i režíroval Rudolf Lampa. Od. 1. ledna 1944 byl pak novým ředitelem opery Jaroslav Vogel a činohru vedl Oskar Linhart. Herecký soubor tvořili zejména členové Lukešova Moravského lidového divadla, odkud byl zprvu převzat i repertoár, orchestr byl sestaven z konzervatoristů a starších penzionovaných hráčů.

Zpočátku se provozovala pouze činohra a opereta. Divadlo zahájilo činnost 15. března 1943 (na 4. výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava) v Divadle na Veveří Vrchlického Nocí na Karlštejně v režii Vladimíra Vozáka. O dva dny později se uskutečnilo první operetní představení, komedie Petera A. Horna s hudbou Ernsta Leenena s názvem Její Veličenstvo žena. O necelý měsíc později, 10. dubna 1943, zahájila i opera Prodanou nevěstou za řízení dirigenta Rudolfa Kvasnici. Od 29. dubna se hrálo také v budově Typos v Běhounské ulici, kde se zahajovalo Zuzanou Vojířovou v adaptaci Jana Bora. Zde však účinkovala pouze činohra s operetou, opera se provozovala pouze na Veveří.

V sezoně 1943/44 (jediné ucelené) odehrál soubor 928 představení, z toho 850 v Brně (422 na Veveří a 428 v Typosu) a zbylých 78 na zájezdech. 412 představení odehrála činohra, 207 opera, 309 opereta. Uskutečnilo se též 6 koncertů. Činohra kromě převažující německé produkce a povrchních konverzačních veseloher uváděla též českou a světovou klasiku: Vrchlického Noc na Karlštejně, Maryšu bratří Mrštíků, Paní z námoří od Ibsena, Moliérova Lakomce či Shakespearův Sen noci svatojánské. Opereta až na několik výjimek, jako např. Straussův Cikánský baron, uváděla zejména dobová díla nízké kvality. Nejvyšší úroveň si držela opera, inscenovala se zde díla Bedřicha Smetany (Prodaná nevěsta, Hubička, Dvě vdovy), Dvořákova RusalkaJanáčkova Její PastorkyňaWeberův Čarostřelec či Mozartův Don Giovanni.

1. září 1944 byla všechna česká divadla uzavřena, a tím byla ukončena i činnost Českého lidového divadla, jehož členové byli nasazeni na nucené práce v brněnské Zbrojovce a dalších továrnách.


Literatura

I. Lexika

Šormová, Eva (ed.): Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů (Praha 2000).

 

II. Novinové články

České lidové divadlo v Brně zahajuje slavnostně 15. března (Venkov, 7. 3. 1943, s. 8).

vl: České Lidové divadlo v Brně zahájí 15. března (Lidové noviny, 7. 3. 1943, s. 4).

bg [= Golombek, Bedřich]: České lidové divadlo v Brně (Lidové noviny, 11. 3. 1943, s. 3).

-osk: Příprava pro zahájení činnosti Českého lidového divadla v Brně (Moravská orlice, 12. 3. 1943, s. 3).

Komenda, F.: České lidové divadlo v Brně zahájí slavnostně 15. března (Venkov, 13. 3. 1943, s. 6).

čn.: K zahájení činnosti Českého lidového divadla v Brně (Moravská orlice, 14. 3. 1943, s. 3).

bg [= Golombek, Bedřich]: České lidové divadlo v Brně zahájilo (Lidové noviny, 16. 3. 1943, s. 4).

Otevření českého (sic) lidového divadla v Brně (Polední list, 17. 3. 1943, s. 2).

Tauš, Karel: Noc na Karlštejně. Zahajovací představení Českého lidového divadla v Brně (Moravská orlice, 18. 3. 1943, s. 3).

B. Š. [= Štědroň, Bohumír]: Brněnská opereta zahajuje (Lidové noviny, 19. 3. 1943, s. 4).

Komenda, František: NOÚZ největším divadelním podnikatelem v Protektorátě (Venkov, 19. 3. 1943, s. 3).

Kolátor, Vladimír: Tři stati o mimopražském divadelnictví (Polední list, 21. 3. 1943, s. 6).

da.: První týden Českého lidového divadla v Brně (Venkov, 26. 3. 1943, s. 6).

da.: České lidové divadlo v Brně bude hrát i o prázdninách (Venkov, 27. 3. 1943, s. 6).

-é.: „Země úsměvů“ v divadle NOÚZu v Brně (Polední list, 2. 4. 1943, s. 2).

-da.: Zděděné „Dědictví“ v Brně (Venkov, 9. 4. 1943, s. 6).

-é.: „Prodaná nevěsta“ opět na brněnské scéně (Polední list, 13. 4. 1943, s. 2).

Zahajovací operní představení v Českém lidovém divadle v Brně (Moravská orlice, 13. 4. 1943, s. 3).

-da.: Rozřešený problém lidového divadla (Venkov, 16. 4. 1943, s. 6).

B. Š. [= Štědroň, Bohumír]: Smetanova „Hubička“ v Brně v Českém lidovém divadle (Lidové noviny, 23. 4. 1943, s. 4).

M.: Smetanova „Hubička“ v Brně (Moravská orlice, 23. 4. 1943, s. 3).

-da.: České lidové divadlo v Brně na druhé scéně (Venkov, 29. 4. 1943, s. 2).

České lidové divadlo zahajuje v Typosu (Moravská orlice, 29. 4. 1943, s. 3).

-da.: Brněnská opera jde po dobré cestě (Venkov, 30. 4. 1943, s. 6).

-da.: „Zuzana Vojířová“ na druhé brněnské scéně (Venkov, 5. 5. 1943, s. 6).

K. T.: Z brněnských divadel (Polední list, 6. 5. 1943, s. 2).

Kolátor, Vladimír: První lidové divadlo (Pestrý týden, 8. 5. 1943, s. 7).

B. Š. [= Štědroň, Bohumír]: Weberův „Čarostřelec“ v Českém lidovém divadle v Brně (Lidové noviny, 11. 5. 1943, s. 4).

-da.: „Čarostřelec“ na brněnské scéně (Venkov, 14. 5. 1943, s. 6).

K. T.: „Vdaná žena“ v Českém lidovém divadle v Brně (Polední list, 15. 5. 1943, s. 2).

K. T.: České lidové divadlo v Brně (Polední list, 20. 5. 1943, s. 2).

K. T. „Třetí zvonění“ v Brně (Polední list, 2. 6. 1943, s. 2).

Firkušný, Leoš: Opera v lidovém divadle (Lidové noviny, 4. 6. 1943, s. 6).

Burjanek, Josef: První výsledky (Lidové noviny, 11. 6. 1943).

-da.: Vítězná „Maryša“ v Brně (Venkov, 18. 6. 1943, s. 4).

Malý, Karel: Zájezdy Českého lidového divadla v Brně (Lidové noviny, 18. 6. 1943, s. 6).

Fojtík, Vladimír: Prázdniny plné práce (Lidové noviny, 2. 7. 1943, s. 6).

B. Š. [= Štědroň, Bohumír]: Dvořákova „Rusalka“ v Brně (Lidové noviny, 10. 7. 1943, s. 4).

-KT.: Obnovená Dvořákova „Rusalka“ v Brně (Polední list, 12. 7. 1943, s. 2).

Strejček, Jan: Pohled nazpět a kupředu (Lidové noviny, 10. 8. 1943, s. 6).

Repertoár brněnské činohry (Polední list, 7. 9. 1943, s. 2).

Kolátor, Vladimír: Úmysly do nové sezony (Lidové noviny, 10. 9. 1943, s. 6).

B. Š. [= Štědroň, Bohumír]: Obnovená „Její pastorkyňa“ v Brně (Lidové noviny, 21. 9. 1943, s. 4).

V. J. S.: „Její pastorkyně“ v moravském podání (Polední list, 22. 9. 1943, s. 2).

til: Taneční přepis Dvořákových skladeb (Lidové noviny, 5. 10. 1943, s. 4).

-da.: Symfonický Dvořák v tanci (Venkov, 10. 10. 1943, s. 7).

-Op: Abonenti – základ divadla (Lidové noviny, 22. 10. 1943, s. 6).

da: Debut nadaného režiséra (Venkov, 30. 10. 1943, s. 4).

-da.: „Dvě vdovy“ v původním znění v Brně (Venkov, 2. 11. 1943, s. 4).

-da.: Zdeněk Štěpánek v Brně (Venkov, 9. 11. 1943, s. 4).

Kl: Nejbližší repertoár Českého lidového divadla v Brně (Lidové noviny, 16. 11. 1943, s. 6).

da: Narození Ježíška jako operetní revue (Venkov, 31. 12. 1943, s. 2).

f. r.: Tři premiéry Brněnského lidového divadla (Polední list, 9. 1. 1944, s. 2).

R.: Molière v Brně (Lidové noviny, 21. 1. 1944, s. 5).

-da.: Hodnotný pořad Českého lidového divadla v Brně (Venkov, 23. 1. 1944, s. 5).

Koval, Karel: Komorní Don Juan v Českém lidovém divadle v Brně (Venkov, 30. 1. 1944, s. 5).

š: Lidové divadlo a jeho obecenstvo (Lidové noviny, 11. 2. 1944, s. 5).

Brněnský „Don Juan“ jako barokní tanec (Pestrý týden, 12. 2. 1944, s. 4).

-š-: Brněnské provedení Mozartova Dona Juana (Polední list, 21. 2. 1944, s. 2).

F.: Smetanovo dvojí jubileum a opera Českého lidového divadla v Brně (Lidové noviny, 25. 2. 1944, s. 5).

er: Inscenace „Dona Juana“ opravená náhodou (Lidové noviny, 11. 3. 1944, s. 4).

Komenda, František: Slavnostní zahájení Českého lidového divadla v Brně (Venkov, 17. 3. 1944, s. 4).

-da.: První rok Českého lidového divadla v Brně v číslech (Venkov, 21. 3. 1944, s. 4).

-da.: Slavná premiéra „Isabelly Španělské“ v Brně (Venkov, 22. 3. 1944, s. 3).

-fej-: Ortnerovo drama na brněnském jevišti (Polední list, 22. 3. 1944, s. 2).

čt: Šéf výpravy Českého lidového divadla v Brně zemřel (Venkov, 27. 4. 1944, s. 2).

IL: Dvě lehké veselohry v Brně (Venkov, 28. 4. 1944, s. 2).

-fej-: Brněnské divadlo se rozloučilo s Václavem Skrušným (Polední list, 2. 6. 1944, s. 2).

I. L.: Lidová scéna v Brně na konci sezóny (Venkov, 2. 7. 1944, s. 2).

jč: Prubířský kámen brněnských herců (Lidové noviny, 9. 7. 1944, s. 4).

I. L.: Sen noci svatojanské v Brně (Venkov, 13. 7. 1944, s. 2).

K: Obnovená „Její pastorkyně“ v Brně (Venkov, 13. 7. 1944, s. 2).

České lidové divadlo v Brně v sezóně 1943–1944 (Polední list, 22. 7. 1944, s. 2).

-fej-: Co slibuje brněnská činohra pro příští sezónu (Polední list, 1. 8. 1944, s. 2).

Tanec v Českém lidovém divadle v Brně (Venkov, 20. 8. 1944, s. 2).

 

III. Ostatní

Srba, Bořivoj: Z osudů českých divadel za nacistické okupace (1939–1945) (In: Závodský, Artur [ed.]: Otázky divadla a filmu II., Brno 1971, s. 191–236).

Brabec, Jan (ed.): Dějiny českého divadla IV. Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace (Praha 1983, s. 486–491).

Dufková, Eugenie (ed.): Putování múzy Thálie. Sto let stálého českého divadla v Brně (Brno 1984, s. 110–112).

 

Peter Marek

Datum poslední změny: 22.7.2019