Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mikan, Jaroslav 2)

Tisk


Charakteristika: Hudební publicista a spisovatel, organizátor, dirigent (sbormistr) a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:15.11.1881
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.7.1948
Text
DíloLiteratura

Mikan, Jaroslav, hudební publicista a spisovatel, organizátor, dirigent (sbormistr) a skladatel, narozen 15. 11. 1881, Chrudim, zemřel 28. 7. 1948, Hradec Králové.
 
Studoval do 1902 na gymnáziu v rodišti, pak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1902–06); hudbu u Aloise Hniličky, Otakara Šína a Vítězslava Nováka. Od roku 1907 působil jako profesor dívčího městského lycea v Hradci Králové (vydal Báje a pověsti z dějin vlasteneckých pro 1. tř. dívčích lyceí, 1910; později publikoval Vznik a počátky hradeckého biskupství, 1946) a od 1930 reálného gymnázia v Praze-Vinohradech.
 
V Hradci Králové vyvíjel činnost přednáškovou (zaměřoval se na hudební historii a estetickou problematiku), organizoval koncertní činnost (abonentní koncerty), byl jednatelem Hudebního odboru Okresního osvětového sboru, založil Volné sdružení pro pěstování komorní hudby. Byl i prakticky hudebnicky činný jako dirigent orchestru Okresního osvětového sboru, sbormistr pěveckého kroužku Národní jednoty severočeské (1919–21), hudebně referentsky byl činný v periodiku Český východ (1899), Hlasy východočeské (1900), Osvěta lidu (1901–07), Stráž pokroku (1926–30); byl dopisovatelem Hudební revue (1912–20), Listů Hudební matice-Tempo (od 1922) a Helfertových Hudebních rozhledů (1924–27), přispěl do publikace La Musique Tchécoslovaque (Praha, Orbis 1946). V Hradci Králové uspořádal dvě výstavy, k nimž vyšly katalogy (Výstava památek hudebního života v Hradci Králové, Hradec Králové 1932, resp. Výstava Třista let divadla v Hradci Králové, tamže 1938); v Praze vydal katalog Výstavy památek a díla Antonína Dvořáka (Praha 1941).
 
V Praze se angažoval v oblasti hudební výchovy, mimo jiné redigoval časopis SHPS – Měsíčník studentského hudebního a pěveckého sdružení při státním reálném gymnasiu v Praze 12 (12 ročníků do 1939). Byl autorem příležitostných skladeb (sbory, Malá suita pro klavír, 1921).
Dílo
Publikace (výběr)
Alois Hnilička (Dalibor 25, 1903);
Hradec Králové (Hudební revue 10, 1917);
U Jiřího Herolda (SHPS 7, č. 2);
Ve škole u Vítězslava Nováka (SHPS 4, č. 36; vyšlo též v Hlídce času I, II, III);
10 let Hudebního odboru osvětového sboru v Hradci Králové (in: Výroční zpráva městského dívčího gymnázia v Hradci Králové 1929);
Divadlo a hudba v Hradci Králové v 1. polovině 19. století (tamže 1930, též vlastním nákladem);
Karel Pippich ve světle hudební korespondence (Chrudim 1934);
Hradecká léta Františka Škroupa (Tempo 14, 1935);
Jesuitské divadlo v Hradci Králové (Hradec Králové 1939);
Hudební a divadelní oddělení Městského historického musea v Hradci Králové (Musikologie 2, 1949);
Museum Antonína Dvořáka v Praze (Musikologie 2, 1949).
Literatura
I. Lexika
ČSHS (zde mylně zařazen jako Mika, Jaroslav).

II. Ostatní

Kytička Královéhradecká Jaroslavu Mikanovi (Hradec Králové 1930).
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 20.1.2009