Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most

Tisk


Charakteristika: Mužský pěvecký sbor

Text

Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most, mužský pěvecký sbor, založen 1923, Most.

 

Pěvecké sdružení severočeských učitelů bylo založeno v roce 1922 v návaznosti na hudební sdružení a později Pěvecko-hudební odbor při Budči Krušnohorské, jehož činnost byla přerušena válkou. Sbor, do něhož se přihlásilo pětapadesát členů, zahájil svoji činnost první zkouškou 13. ledna 1923 za vedení Josefa Vernera z Loun (sbormistrem 1923–26). Z důvodů časové tísně vystřídal Josefa Vernera na postu sbormistra žák Vítězslava Nováka Ferdinand Vodička (sbormistrem 1926–38), který se zároveň stal ředitelem nově založené hudební školy v Mostě. V říjnu 1938 po obsazení pohraničí německými vojsky většina členů opustila okupované oblasti a sbor se rozpadl. Po druhé světové válce byl sbor 28. května 1946 obnoven. Ferdinand Vodička se mezitím ujal řízení symfonického orchestru v Litvínově, a tak byl novým sbormistrem zvolen Miloslav Brunclík. V roce 1948 ovšem z politických důvodů z Mostecka odešel a v dějinách sboru nastalo další zhruba roční přerušení činnosti (18. března 1948 – 19. ledna 1949). Do čela sboru se v té době postavil bývalý člen z doby předválečné Josef Křeček a od ledna 1951 se stal novým sbormistrem a Křečkovým pomocníkem Vladimír Kubišta. Soubor vystupoval v této éře převážně na schůzích a oslavách Komunistické strany. Nedostatečné tvůrčí vedení a úbytek členů (pouhých jedenáct) znamenaly umělecký pokles sboru.

Situace se obrátila po nástupu Aloise Škarky, bývalého tenoristy sboru a absolventa dirigentské školy u Metoda Doležila, na místo sbormistra, jímž setrval po dobu sedmatřiceti let. Za jeho vedení dosáhl soubor největší umělecké úrovně a mezinárodního úspěchu. Došlo také k řadě změn, mimo jiné se členy mohli stát i neučitelé, což vedlo k velkému nárůstu souboru. V této úspěšné éře sbor vystupoval na řadě koncertů po celé Evropě (Německo, Bulharsko, Finsko, Nizozemí, Belgie, Velká Británie, Maďarsko, Estonsko, Rakousko) a účastnil se pravidelně domácích i zahraničních soutěží (čtvrté místo na soutěži Bely Bartóka v maďarském Debrecénu v roce 1970, třetí místo na mezinárodní soutěži v britském Walesu v roce 1971, první místo v mezinárodní soutěži v německém Lindenholzhausenu v roce 1993 atp.).

V letech 1991–96 byl sbormistrem Zdeněk Frélich, současnými vedoucími zhruba pětadvacetičlenného sboru jsou Vlastimil Podlena a jako jeho pomocník Zdeněk Frélich. Také za jejich řízení pokračuje bohatá tradice zahraničních vystoupení. V roce 2003 věnoval hudební skladatel Zdeněk Lukáš sboru a Aloisi Škarkovi in memoriam svoji skladbu Jaro se otvírá. Sbor také často prezentoval nové skladby soudobých českých skladatelů – Ilji Hurníka (Radost a žalost), Josefa Plavce (Černá země), Gustava Vránka (Únorová noc), Jiřího Břízy (Svatá Anežka), Vladimíra Sommera, Jindřicha Jindřicha či Jana Seidela a vystupoval mimo jiné s houslistou Pavlem Šporclem, operními pěvci Evou Randovou, Martou Krásovou, Beno Blachutem, Eduardem Hakenem a několikrát pod vedením Libora Peška. Navíc se sbor podílel na velké řadě domácích i zahraničních rozhlasových a několika televizních nahrávek a natočil několik desek.


Diskografie

Pěvecké sdružení pražských učitelek. Pěvecké sdružení severočeských učitelů (Panton 1974);

Severočeští horníci republice a sobě (Panton 1975);

75 Jahre Harmonie Lindenholzhausen (Gema 1981) – nahrávka nejlepších sborů světa, příspěvek skladbou Jaro se otvírá Zdeňka Lukáše;

Pěvecký pozdrav z Mostu (SOFTEX Music 2002).

Literatura

 (jm): Z historie pětasedmdesátiletého sboru: Ve vedení Pěveckého sdružení severočeských učitelů se vystřídalo osm mužů (Deník Mostecka 6, 1998, č. 97, s. 8).
Pagová, Eva – Šimůnek, Petr: Největší cenu PSSU získalo až nyní po osmdesáti letech (Deník Mostecka 11, 2003, č. 120, s. 18).
Macan, Jiří: Pěvci slaví již osmdesát let (Deník Mostecka 11, 2003, č. 117, s. 18).
Mirvaldová, Libuše: Pěvecké sdružení severočeských učitelů (in: Sborník učitelských prací z kursů Univerzitních extenzí v Mostě. Mostecko, Litvínovsko, Lounsko, Žatecko v historických studiích. Praha, Univerzita Karlova 2004, s. 106–129).
Goll, Dušan: Všechna sláva i polní tráva Mostečana Aloise Škarky (Most 2002).
Konvalinová-Martincová, Magda: Osobnost Aloise Škarky (diplomová práce, Vysoká škola pedagogická Hradec Králové).

www.ceske-sbory.cz


Tereza Berdychová

Text

Datum poslední změny: 19.1.2010