Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mach, František Josef

Tisk


Charakteristika: Kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:31.5.1837
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1.7.1914
Text
Literatura

Mach, František Josef, kapelník a skladatel, narozen 31. 5. 1837, Hostouň (okr. Klad­no), zemřel 1. 7. 1914, Kutná Hora.
 
Původně se vyučil zednictví, hudební základy získal v rodišti u učitele Josefa Černého a pak u ředitele kůru Aloise Strébla v Kutné Hoře. V dětství zpíval so­prán na kůrech. Ve skladbě byl samoukem, v 15 letech napsal oblíbenou mši pro smíšený sbor a orchestr. Hrál téměř na všechny hudební nástroje. Působil v Praze u vojenské myslivecké hud­by (1859–66), pak členem civilní kapely, konečně v Kutné Hoře kapelníkem ostrostřelecké hudby. Byl jedním z prvních přispěvatelů časopisu Česká hudba.
Jeho skladby mají eklektický ráz, jsou psány pří­stupně a vděčně s jistou technickou úrovní.
 
Orchestrá1ní předehry: Slavnostní, Ná­rod sobě, Karel Havlíček-Borovský, Popelka a Kutnohorská, parafráze na Kde domov můj pro křídlovku a orchestr, Svatební cavati­na. Dále sóla pro housle, violu, hoboj, duety, ter­cety, kvartety a jiné. Okolo 100 tanečních skladeb (populární Utíkejte, Prajzi jdou). Složil také melodram Za vlast a krále (s orchestrem, Libín Orlický) a operetu Lucifer. Tiskem vyšly: Píseň beze slov pro klavír nebo harmonium (Česká hudba 1, 1895), Dvě vánoční praeludia pro varhany (tamtéž 18, 1911), Drobnosti, Do kola, Z drob­ností pro dvoje housle (Hudební listy pro mlá­dež 5), předehra Národ sobě (4ruční klavírní úprava Česká hudba 20,  1913), Český tanec č. 1 pro klavír (tamtéž), 4h1asý ženský sbor se sopránovým sólem V roztoužení (tamtéž 31, 1928), dva dětské sbory pro dva hlasy Den radosti a slávy (Brno 1930, Stožický).
Literatura
I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Česká hudba 20, 1913,  29.
Česká hudba 31, 1928, 60.
Nové ilustrované listy 20, ­1913, č. 22.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006