Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kunz, Thomas Anton

Tisk

(Kunze, Kuntz)

Datum narození/zahájení aktivity:21.12.1756
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1830
Text
Literatura

Kunz, Thomas Anton (psán též Kunze, Kuntz), vynálezce smyčcového klavíru a Klaviorganonu, narozen 21. 12. 1756, Praha, zemřel 1830, tamtéž.
 
V mládí byl jeho učitelem hudby varhaník Josef Prokop, později benediktin Johannes Mathias Zeyer. Vystudoval na Karlově univerzitě filozofii a práva. Po studiu se však věnoval především matematikou, fysikou a mechanikou. Smyčcový klavír vynalezl již v roce 1791. Druhý nástroj v roce 1798 nazval Klaviorganon a dal jej postavit v dílně Johanna a Thomase Stillů v Praze. Nástroj měl 230 strun a 360 píšťal, využitelných ve sto pěti různých kombinacích a byl opatřen válcem, umožňujícím plynulé crescendo a diminuendo. Klaviorganon měl dvě klávesnice, každou s 65 klávesami, pedál s 25 klávesami a řadu spojek a „byl schopný vyluzovat vše, co patří k úplnému obsazení turecké hudby“. Kunz se zabýval také skladatelskou činností. V letech 1778 a 1779 byla v pražském Thunově divadle provedena jeho opera König Wenzel a dvouaktová opera Die Bezauberten. Složil také kantátu Pygmalion a řadu vokálních i instrumentálních děl.
Literatura
Berkovec, Jiří: Orchestrion coby neobyčejný instrument (Zprávy o nových hudebních nástrojích v pražských novinách z počátku 19. století) (Hudební nástroje 30, č. 2, Hradec Králové 1993, s. 79).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 20.12.2003