Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Macháček, Miloš

Tisk


Charakteristika: Houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:23.1.1917
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.12.1994
Text
Literatura

Macháček, Miloš, houslista a hudební pedagog, narozen 23. 1. 1917, Plzeň, zemřel 6. 12. 1994, Plzeň.


Jako houslista na sebe poprvé upozornil již v dětském věku. 11. 1. 1928 vystoupil na veřejném koncertě v sále pražské konzervatoře, v roce 1929 slavil úspěchy na koncertech v Lipsku a ve Vídni. Po maturitě na reálném gymnáziu v Plzni roku 1936 byl přijat ke studiu na mistrovské škole pražské konzervatoře, kde začínal pod vedením Jaroslava Kociana, záhy však přestoupil do třídy Jindřicha Felda, u něhož v roce 1940 absolvoval provedením 1. věty Houslového koncertu D dur Ludwiga van Beethovena. Od roku 1941 působil v Plzni jako učitel hry na housle na pedagogickém oddělení Hudební školy Bedřicha Smetany. Kromě toho vyvíjel aktivní koncertní sólovou činnost. Věnoval úsilí propagaci soudobé české hudby, zvláště se zaměřil na uvádění novinek západočeských skladatelů (např. Tři bagately Jiřího Štěpánka, Sonatina pro housle a klavír a Scherzino Antonína Devátého, drobné skladby Stanislava Sudy, Norberta Kubáta, Bohdana Gsöllhofera aj.). Premiérově uvedl Concerto dramatico pro housle a orchestr Jaromíra Bažanta a Josef Bartovský mu věnoval svoji 3. sonátu. V jeho repertoáru byly rovněž zastoupeny klasické houslové koncerty světových autorů (Houslový koncert D dur od Mozarta, Brahmse, Čajkovského, Beethovena či Paganiniho). Od roku 1945 byl stálým hostem Československého rozhlasu v Plzni.

Miloš Macháček působil také v několika komorních tělesech. V roce 1942 se stal primáriem Plzeňského kvarteta, které uvádělo stěžejní díla světové i české hudby, se zvláštním zřetelem na tvorbu západočeských autorů (Miroslav Hlaváč nebo Josef Horák; Josef Bartovský tomuto souboru věnoval Pátý smyčcový kvartet C dur). S kvartetem vystupoval Miloš Macháček také v rozhlase. Od roku 1951 účinkoval v Sukově triu. Před rozpadem Plzeňského kvarteta založil Miloš Macháček Plzeňské klavírní trio, které hrálo v letech 1961–72. Na počátku šedesátých let se stal jedním z prvních profesorů houslové hry na nově zřízené plzeňské konzervatoři. Projevil se jako velice schopný pedagog, který vychoval řadu vynikajících hudebních osobností. Miloš Macháček patřil k výrazným osobnostem plzeňského hudebního života.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.


II. Ostatní

Fiala, Jaroslav: Západočeská vlastivěda – Hudba (Plzeň 1995).

Fiala, Jaroslav: Miloš Macháček a Plzeňské kvarteto (Hudební nástroje 31, 1994, č. 2, s. 65–66).

Fiala, Jaroslav: Miloš Macháček a Plzeňské kvarteto II (Hudební nástroje 31, 1994, č. 3, s. 121–122).


Libor Pavlíček

Datum poslední změny: 12.10.2009