Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kratschmann, Franz Josef

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1775
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1848
Text
Literatura

Kratschmann, Franz Josef, houslař, narozen 1775, Kraslice, zemřel 1848, Znojmo.
 
V letech 1787 se vyučil u Ferdinanda Dienera v Kraslicích. Po vyučení, v letech 1787–1792, pracoval jako tovaryš v Markneukirchenu. V roce 1795 se osamostatnil v Kraslicích, 1825 se přestěhoval do Liberce, kde až do roku 1828 pracoval jako tovaryš u Vinzenze Hüttla. V roce 1831 se mu narodil syn Johann. V roce 1833 odešel z Liberce do Brna, kde se osamostatnil. 1844 se přestěhoval do Znojma a témže roce dále do Vídně. Již za rok se vrátil zpět do Znojma, kde v letech 1845–1848 vyučil Wilhelma Jauru. V roce 1845 u něho pracoval jako tovaryš Ferdinand August Homolka. V letech 1845–1848 učil svého syna Johanna. Vyráběl housle, kytary a citery. Jeho práce je poměrně dobrá. Uvnitř houslí, ve středu spodní desky, vypaloval označení J.KRATSCHMANN. Po jeho smrti se dílny ujala manželka, u které pracoval houslař Johann Künzl.


Literatura

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 69–70).
Fiala,Jaroslav – Keller, Jindřich – Matějček, Jiří: Kraslice, město a hudba (Kraslice 1970, s. 12–13).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 87).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 122).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 305).
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 14.11.2002