Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mikysa, Karel

Tisk


Charakteristika: Hudební organizátor a spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:31.10.1902
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.3.1984
Text
Literatura

Mikysa, Karel, hudební organizátor a spisovatel, narozen 31. 10. 1902, Kostelec nad Orlicí, zemřel 7. 3. 1984, Praha.

 

Po maturitě na gymnáziu v Praze-Žižkově (1920) studoval na Univerzitě Karlově práva (JUDr. 1925); hudbu studoval soukromě. Byl zaměstnán jako právník v Investiční bance v Praze, avšak velkou energii vkládal do organizace hudebního života, zejména toho spjatého s Antonínem Dvořákem a jeho žáky. Od roku 1943 byl členem výboru Společnosti Antonína Dvořáka, od 1947 jednatelem a posléze i předsedou. V těchto funkcích se zasazoval o propagaci děl a hlavně o zachování a využití hudebních památek (podílel se na budování dvořákovských památníků: Nelahozeves, Sychrov, Lužany, Vysoká, Zlonice), v letech 1956–73 byl ředitelem Muzea Antonína Dvořáka (včleněno do Muzea české hudby, resp. dnes Českého muzea hudby jakožto součásti Národního muzea; instaloval zde roku 1961 novou expozici). Organizoval a připravoval hudební festivaly (např. Dvořákův festival v Příbrami), výstavy a jejich katalogy, oslavy, stavbu pomníků, edice děl, besedy, konal přednášky, pořady v rozhlase a Divadle hudby atp. Okruh zájmu byl širší než jen dvořákovský, týkal se též Dvořákových žáků Josefa Suka (památník v Křečovicích), Vítězslava Nováka (památník ve Skutči), Oskara Nedbala, Rudolfa Karla, Julia Fučíka.

 

Byl kulturním zpravodajem novin A–Zet (1929–34), psal pro různé vlastivědné publikace, mimo jiné Dvořákova Nelahozeves (1951; stejnojmenná publikace České numismatické společnosti 1976, s Ottou Herberem a Otakarem Špecingerem), Sychrov (1952). Vedle Dvořáka a dalších českých skladatelů byl předmětem Mikysova zájmu též Wolfgang Amadeus Mozart. Mimořádný ohlas měla obrazová publikace (spolu s Alexandrem Buchnerem, Antonínem Čubrem a Karlem Kovalem) Mozart a Praha (Praha, Artia 1956), která se dočkala několika cizojazyčných mutací a vydání (mimo jiné Laaber Verlag 1999), s Buchnerem a Čubrem publikoval titul Bertramka: Památník W. A. Mozarta a manželů Duškových (Praha, STN 19642). Působil jako člen komise pro znovuobnovení Bertramky v Praze (1956), v periodiku Bertramka otiskl články W.A. Mozart: Moji Pražané mi rozumějí (2, 1971, č. 5), Dvořák a Mozart (8, 1977, č. 2–3). Přispěl hesly do ČSHS.


Literatura

ČSHS.

 

Ivan Poledňák

Datum poslední změny: 14.3.2009