Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Horák, Vlastimil

Tisk


Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:17.6.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity:29.7.2011
Text
Literatura

Horák, Vlastimil, dirigent, narozen 17. 6. 1926, Moravany u Kyjova, zemřel 29. 7. 2011.

Jeho otec Václav byl hornistou Moravské filharmonie. V letech 1941–46 studoval hru na lesní roh na brněnské konzervatoři u Josefa Kohouta a dirigování u Kornela Schimpla na Státní konzervatoři v Bratislavě; v hudební teorii se pak zdokonaloval u Jána Cikkera a Eugena Suchoně tamtéž (1947–51). Od roku 1950 působil jako redaktor symfonicko-operní hudby, od roku 1958 jako dramaturg a později vedoucí dramaturg umělecké hudební výroby Československého rozhlasu v Bratislavě.
Od roku 1951, kdy Václav Talich odešel z Bratislavy, převzal vedení komorního orchestru Komorné združenie. S tímto souborem premiéroval řadu děl (Sonatínu z cyklu Obrázky zo Slovenska Eugena Suchoně, Barokní suitu Miroslava Bázlika, Komorní symfónii Júlia Kowalského, v roce 1960 Bajky pro komorní orchestr O pejskovi, kočce a měsíci od Miroslava Hlaváče). V roce 1958 dirigoval československou premiéru cembalového koncertu Bohuslava Martinů s Güntherem Radhuberem, byl také zodpovědný za československou premiéru první symfoniety Rudolfa Marose. Kromě těchto děl uvedl v Československém rozhlase a na veřejných koncertech Symfonii H dur Josepha Haydna, Variace pro klavír a orchestr Ariette favorit Johanna Nepomuka Hummela a Symfonii C dur Carla Ditterse von Dittersdorfa. Uváděl také znovuobjevená díla starých slovenských mistrů (Symfonii Juraje Zlatníka, takzvanou Košickou symfonii, jejíž autor je neznámý, a Plesové tance od Jána Čaploviče z Radvaně).
Horák propagoval a oživoval hudbu českých skladatelů raného klasicismu, se kterými se díky němu slovenské publikum seznámilo mnohdy poprvé; jmenovitě jde zejména o Jana Křtitele Vaňhala, Jana Václava Stamice, Františka Míču, Josefa Bendu, Františka Kramáře, Josefa Myslivečka, Antona Filze, Františka Duška, Václava Pichla a Františka Xavera Brixiho. Jejich díla jsou díky němu nahrána v bratislavském rozhlase.
Horák byl typem houževnatého dirigenta, který projevoval velký smysl pro formu, proporcionalitu, výraz i celkovou výstavbu jak současné, tak zejména starší symfonické tvorby.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Slovenská hudba (1959, č. 6).
Kultúrny život (1961, č. 47).
Ľud (10, 1957, č. 95).

Miloš Zapletal

Datum poslední změny: 8.8.2011