Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Crha, Václav

Tisk


Charakteristika: Redaktor, autor textu o hudbě

Datum narození/zahájení aktivity:27.5.1901
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.4.1964
Text
Literatura

Crha, Václav, redaktor, autor textu o hudbě, narozen 27. 5. 1901, Rokycany, zemřel 14. 4. 1964, Praha.

              

Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor hudební dějiny a věda. V roce 1925 zde získal doktorát filozofie, když obhájil disertační práci na téma Veřejné mínění v mezinárodním styku. V průběhu studia 1923/24 absolvoval stipendijní pobyt Ministerstva školství v Paříži. V době studií působil v revue pro literaturu, umění a společnost Lumír. Po získání doktorátu pak vstoupil do tiskařského koncernu republikánské strany Novina. Do roku 1928 v Brně působil jako redaktor časopisu Svoboda. V letech 1929–32 byl odpovědným redaktorem Lidového deníku a v letech 1932–34 redaktorem Večera. V letech 1937–43 působil v deníku Národní politika, nejprve jako řadový poté vedoucí redaktor a od roku 1938 jako šéfredaktor celého deníku, později protektorátního deníku. V roce 1943 nastoupil na post šéfredaktora Ranního Českého slova do 1945, kdy byl zbaven funkce. Od 1. února 1945 se pak ujal funkce šéfredaktora Zteče, věstníku Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, dále přispíval do měsíčníku Osvěta.

V květnu 1945 byl V. Crha vyloučen ze Svazu československých novinářů. 15. května téhož roku byl zatčen a obviněn z kolaborace a vzat do zajišťovací vazby na Pankráci a následně odsouzen Národním soudem k doživotnímu odnětí svobody. V roce 1956 byl podmínečně propuštěn. Zemřel v Praze 14. 4. 1964.

Je autorem knihy B. Smetana (Praha ²1923).


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Bauer, František: České novinářství za války (in: Šest let okupace Prahy. Orbis, Praha 1946, s.71–80).

Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939–1945 (Univerzita Karlova, Praha 1980).

Tomášek, Dušan–Kvaček, Robert: Generál Alois Eliáš: Jeden Český osud (Praha, Epocha 1996).

Pernes, Jiří: Až na dno zrady. Emanuel Moravec (Themis, Praha 1997).

Brandes, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945 (Prostor, Praha 1999).

Večeřa, Pavel: Obraz Lidových novin, Venkova a Národní práce v období existence Protektorátu Čechy a Morava (Disertační práce FSS MU, Brno 2001).

Končelík, Jakub; Köpplová, Barbara; Kryšpínová, Jitka (eds.): Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara (Karolinum, Praha 2003).

 

Petr Kostrhun

Datum poslední změny: 4.2.2015