Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hrdlička, Ján

Tisk


Charakteristika: Evangelický kněz, publicista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:12.5.1741
Text
Literatura

Hrdlička, Ján, evangelický kněz, publicista a skladatel, narozen 12. (13.) 5. 1741, Modra (u Pezinku, Slovensko), zemřel roku 1810, Maglód (Maďarsko).

Pocházel z měšťanské rodiny, jeho otec byl řemeslníkem. Základní vzdělání získal v rodišti, od roku 1758 navštěvoval lyceum v Bratislavě a v Lučenci, 1768
–70 studoval teologii na univerzitě v Jenu. Sedm let pracoval jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Po dokončení studií (1770) byl evangelickým knězem v rodné Modre a v Nitrianské Stredě. V roce 1781 odešel na Moravu do Vsetína, kde také působil jako farář. Roku 1784 přesídlil do maďarského Maglódu, kde zůstal až do své smrti. Spolupracoval při vydávání Starých novin literního umění, kde psal osvětové články a uveřejnil zde i stati o osvícenství a vznešenosti české řeči (1785–86). Byl členem společnosti učenců Erudita societas slavica. Kromě národně buditelské literární činnosti, církevních textů (Knižečka pro čeleď křesťanskou, Bratislava 1785), modliteb (Modlitby křesťanské pro mládež školskou, Bratislava 1788) a výchovně vzdělávacích příruček (Navedení rodičů ku křesťanskému dítek svých milování, Brno 1783) psal i duchovní písně. Napsal Pjseň nowá, kterou Syon wsetjenský ewangelitský při geho z zwlasstnj boži a cýsařsko-kralowské Jozefa II. milosti wýsse stoletjm obnowenj roku páně 1781 dne 25. prosynce gakožto na prwnj slawnost wánočnj probuzowal (Brno 1783). V kancionálu Třanovského byla zaznamenána jeho píseň Tě, Bože, chválíme. Další jeho písně vyšly v různých zpěvnících, mnohé zůstaly v rukopisech.


Literatura

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
Radványi, Celestín Anton: Slovenská krv (Bratislava 1942).
Encyklopédia Slovenska sv. II. E–J (Bratislava 1978).
Biografický lexikón Slovenska sv. III. G–H (Martin 2007).

II. Ostatní
Šafařík, Pavel Josef: Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten (Praha 1869).
Jireček, Josef: Rukověť k dějinám literatury české do konce 18. století (Praha 1875).
Slovenské Pohľady (1888, s. 222).

Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 13.11.2010