Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Křížek, Milan

Tisk


Charakteristika: Pedagog, muzikolog, skladatel a violista

Datum narození/zahájení aktivity:9.3.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.2.2018
Text
DíloLiteratura

Křížek, Milan, pedagog, muzikolog, skladatel, violista, narozen 9. 3. 1926, Lišov (u Českých Budějovic), zemřel 15. 2. 2018, České Budějovice.
 
Po absolvování gymnázia v Táboře (1937–45) studoval hudební vědu, hudební výchovu a dějepis na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1946–51). Ve skladbě se vyučil soukromě u Jaroslava Řídkého (1946–50). V roce 1959 složil státní zkoušku ze hry na housle. Na Univerzitě Palackého v Olomouci získal titul PhDr. (1971), vědeckou aspiranturu vykonal externě na Ústavu pro hudební vědu Československé akademie věd (1966–72), roku 1975 získal titul CSc.
Po ukončení vysokoškolských studií byl dva roky učitelem hudební výchovy na Pedagogickém gymnáziu ve Znojmě (1950–51), po absolvování vojenské prezenční služby trvale přesídlil do Českých Budějovic. Učil nejprve na Hudebně pedagogickém oddělení Hudební školy v Českých Budějovicích (1953–56), poté na Pedagogické škole (1956–58). V roce 1959 nastoupil jako odborný asistent katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty, kde setrval až do svého odchodu do důchodu roku 1986. Roku 2000 zde byl jmenován docentem.
V letech 1990–2001 byl pedagogem českobudějovické konzervatoře, do roku 1992 působil řadu let jako externí violista v operním orchestru Jihočeského divadla, v Jihočeské filharmonii a řadě komorních souborů.
Skladatelsky vyšel z neoklasicismu, později se přiklání k novým kompozičním technikám a směřuje k syntéze prostředků soudobého hudebního výrazu. Jihočeská komorní filharmonie premiérovala jeho skladby Variace na téma Albana Berga (v roce 1985), Koncert pro komorní orchestr (1988), Koncert pro 14 smyčcových nástrojů (1998). Jeho Sonáta pro violu a skladby Sonatina pro flétnu a klarinet a Sedm sekvencí pro klarinet a bicí zazněly na Dnech soudobé hudby v Praze (1996, 2000, 2002). Jeho skladby jsou uloženy v archivech Českého hudebního fondu, Jihočeské komorní filharmonie a Konzervatoře v Českých Budějovicích.


Dílo

I. Dílo hudební

Orchestrální
Variace na téma Albana Berga (1984);
Koncert pro komorní orchestr (1987);
Divertimento I. pro smyčcový orchestr (1983);
Variace na téma Albana Berga pro orchestr (1984);
Concerto grosso pro housle, violu a orchestr (1989);
Divertimento II. pro komorní orchestr (1992).
 
Komorní
Preludium a giga pro hoboj a klavír (Památce Jana Dismase Zelenky) (1959);
Trifolium memoriae Belae Bartók pro klavír (1965);
Partita parva pro 2 housle (1973);
Byla láska, variace na moravskou píseň pro flétnu, violoncello a klavír (1976);
Strofy pro sólový klarinet (1978);
Sonatina pro 3 violoncella (1987);
Smyčcový kvartet (1988);
Trio pro klarinet, violoncello a klavír (1996);
Sonáta I., II. pro sólovou violu (1994);
Partita pro housle a klavír (1994);
Koncert pro 14 smyčcových nástrojů (1995);
Sonáta II. pro sólové housle (1998);
Sonatina danzante pro flétnu a klarinet (1999);
Blues Jaroslavu Ježkovi pro klavír (1999);
Hommage a J.S.B. violoncello solo (2000);
Sedm sekvencí pro klarinet a bicí nástroje (2001);
Concertino pro klarinet, smyčce a harfu (2002).
 
Vokální
Pointy, 4 písně na texty Miroslava Holuba pro střední hlas a klavír (1965);
Tři madrigaly na staré české texty pro ženský sbor, flétnu, housle a bicí (1979);
Čtyři elegické fragmenty pro hlas a violu (1994);
Pětiverší pro smíšený sbor na starojaponskou poezii a verše Vladimíra Holana a Konstantina Biebla (1985).
 

II. Dílo literární

Knižní publikace

Jan Rychlík, život a dílo skladatele (Praha 2001).
 
Učební texty
Křížek, Milan a kol.: Improvizace houslového doprovodu písní (SPN Praha 1979);
Antologie skladeb k rozboru hudebních forem (Pedagogická fakulta České Budějovice 1980).
 
Ostatní
Úvodní text ke skladbě Jana Rychlíka Homaggi gravicembalistici (Editio Supraphon Praha 1973);
Úvodní text ke skladbě Jana Rychlíka Posměšky pro dětský sbor (Editio Supraphon Praha 1976);
Hudební život jižních Čech (Jihočeská vlastivěda, svazek Hudba, České Budějovice 1989).

Literatura

ČSHS.
 
Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 14.3.2006