Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kypr, Pavel

Tisk


Charakteristika: Publicista a redaktor

Datum narození/zahájení aktivity:22.10.1909
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.10.1976
Text
Literatura

Kypr, Pavel, publicista a redaktor, narozen 22. 10. 1909, Jihlava, zemřel 3. 10. 1976, Praha.
 
V Pardubicích studoval na reálce a na hudební škole, navštěvoval dramatické oddělení pražské konzervatoře (1927–29). Pracoval jako účetní, v kultuře připomínán (v Jihlavě, Brně, Praze – od 1953) jako básník, dramatik, literární publicista, prozaik, překladatel, redaktor. Za okupace byl činný v odboji, užíval jména Tkadlec, se Zdeňkem Benešem vydal knížku Malá pevnost Terezín (Praha, Mír 1950). Publikoval práci  Dantova Božská komedie (1941), do hudby zasáhl knihou Nevýslovné toužení. Studie Smetanova dramatu (Praha, V. Petr 1948).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Slavíková, Věra: Spisovatelé Jihomoravského kraje. Biograficko-bibliografická příručka (Brno 1989).
Rambousek, Jiří: Dvacet let od smrti Pavla Kypra (in: Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských, Jihlava: Muzeum Vysočiny a státní okresní archiv 1997, s. 384–385).
Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989, II. 1948–1958 (zmínka o jeho účasti v diskusích o orientaci české literatury, elektronický projekt ÚČL AV ČR).
 
Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 4.7.2008