Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dix, Aurius

Tisk

(Aureus; Aureo; Audius)

Charakteristika: Loutnista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:Kolem 1669
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.7.1719
Text

Dix, Aurius (Aureus; Aureo; Audius), loutnista a skladatel, narozen kolem 1669, zemřel 7. 7. 1719, Praha.

Byl žákem hraběte Losy z Losintalu. Proslul jako vynikající hráč na loutnu, pro kterou i skládal vlastní kompozice. První zpráva o jeho skladatelské činnosti pochází od jeho mladšího vrstevníka, německého loutnisty Ernsta Gottlieba Barona. V loutnových tabulaturách z rajhradského kláštera se zachovaly jeho dvě suity (A a g). Breitkopfův katalog rukopisů z 18. století ještě uvádí dvě blíže neurčené sonáty pro dvě loutny pod jeho autorstvím. Napsal i loutnovou školu Lauten-Scale. V dochovaných skladbách se projevil jeho hudební talent, smysl pro harmonickou bohatost a elegantní melodickou linku, která byla často inspirována českými lidovými nápěvy.


Literatura

I. Lexika
Dlabacz.
ČSHS.

II. Ostatní
Baron, Ernst Gottlieb: Historisch-Theoretisch und praktische Untersuchung des Instruments der Lauten (Norimberk 1727).
Pohanka, Jaroslav: Loutnové tabulatury z Rajhradského kláštera (Časopis moravského musea v Brně, 40, 1955, s. 193–213).
Kozák, Jan & kol.: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).
The Breitkopf Thematic Catalogue 1762–1787 (New York 1966).

Archivalie

Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, signatura A 372.

Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 24.1.2010