Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Klub orchestrálních umělců

Tisk

(Klub orchestrálních umělců v Praze)

Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity:14.12.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.11.1947
Text
Literatura

Klub orchestrálních umělců (Klub orchestrálních umělců v Praze), hudební spolek, zahájení činnosti 14. 12. 1930, Praha, ukončení činnosti 16. 11. 1947, tamtéž.

 

Klub orchestrálních umělců byl založen na základě stanov schválených 29. listopadu 1930 a sdružoval členy několika pražských orchestrů – České filharmonie, orchestru Národního divadla a orchestru Československého rozhlasu. Fungoval s několika významnými ideovými i sociálními cíli – jedním z hlavních byla snaha o vyrovnání platových poměrů mezi těmito třemi orchestry, o pozvednutí společenské prestiže orchestrálních hudebníků a o posílení jejich postavení zavedením titulů, jak tomu v tu dobu bylo zvykem v okolních zemích. Zásadním cílem byl boj o lepší pracovní podmínky jednotlivých těles, dílčím cílem byla i prosazovaná myšlenka na stavbu hudebně uměleckého střediska pro Českou filharmonii, důstojné koncertní budovy s velkým sálem pro orchestrální koncerty, s menším sálem pro komorní hudbu a s administrativními prostory jako budoucí náhradu za Rudolfinum.

Klub orchestrálních umělců uspořádal několik koncertů, na kterých společně účinkovali hráči výše zmíněných orchestrů a prokázali tak svou uměleckou úroveň, kterou chtěli podpořit prosazované myšlenky a cíle. Nejvýznamnější bylo vystoupení stošedesátičlenného klubového orchestru pod taktovkou Nikolaje Malka 20. března 1931 v pražské Lucerně a dále provedení Sukova Zrání s Václavem Talichem. Vedle velkého orchestru složeného z hráčů všech tří těles vznikl u příležitosti koncertu 11. září 1936 v zahradě Černínského paláce v Praze ještě Komorní orchestr Klubu orchestrálních umělců. Dne 20. června 1945 hráli členové Klubu orchestrálních umělců za řízení Rafaela Kubelíka a za přítomnosti prezidenta Edvarda Beneše Smetanovu Mou vlast na pražském Staroměstském náměstí na oslavu ukončení války.

Předsedou Klubu orchestrálních umělců byl houslista orchestru Československého rozhlasu Jiří Lobosický, místopředsedou koncertní mistr houslí orchestru Národního divadla Florián Krebs, řadu aktivit pro Klub orchestrálních umělců vykonal tajemník Jindřich Kott, violista orchestru Národního divadla, a další tajemníci Karel Novák a Jan Stupka. Členy výboru byli rovněž hráči těchto orchestrů – Egon Ledeč, Josef Klouček, Josef Janoušek, Josef Šafář, František Babušek, Jaroslav Šimsa, František Hertl a Antonín Beránek. Čestnými členy se stali ministr veřejných prací Jan Dostálek, skladatel a prezident České akademie věd a umění Josef Bohuslav Foerster, skladatel Vítězslav Novák a dirigent Václav Talich.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Klub orchestrálních umělců v Praze (Praha, nákladem vlastním 1937).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 9.7.2019