Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mrázek, Hugo Klement

Tisk

(pseud. Ansorge, Hugo)

Charakteristika: Skladatel

Text
DíloLiteraturaArchiválie

Mrázek, Hugo Klement (pseud. Ansorge, Hugo), hudební skladatel, narozen 8. 2. 1889 Rozstání (u Prostějova), zemřel po 24. 12. 1916 Volodimir (Ukrajina, Volyňská oblast).

 

Syn Františka Mrázka, učitele, regenschoriho a varhaníka v Rozstání u Prostějova, od nějž získal základy hudebního vzdělání. Roku 1896 se s rodinou přestěhoval do Brna – Králova Pole. Již na obecné škole se poznal a spřátelil s Vilémem Petrželkou, Ludvíkem Kunderou a Václavem Kaprálem. Posledně jmenovaný byl po zbytek Mrázkova života jeho nejbližším přítelem. Mrázek se vzdělával nejprve na českém gymnáziu na Starém Brně. Po maturitě roku 1908 odešel do Prahy, kde studoval český a německý jazyk na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Na doporučení Rudolfa Reissiga se stal žákem Vítězslava Nováka, u nějž v letech 1909–10 pobíral soukromé hodiny kompozice. Po skončení univerzitních studií v roce 1913 se vrátil do Brna. Zde byl následujícího roku jmenován profesorem na II. státní české reálce v Brně. Roku 1915 byl mobilisován a s 8. pěším plukem odcestoval nejprve do Sibině v Sedmihradsku, poté na ruskou frontu, kde záhy padl. První Mrázkovy skladebné pokusy spadají do doby jeho studia na gymnáziu. Jeho pozdější kompozice jsou psány pod vlivem kompozičního stylu Vítězslava Nováka a prozrazují Mrázkovo odvážné harmonické myšlení. Mrázkovým nejzralejším dílem je pravděpodobně Trio pro housle, violoncello a klavír z let 1912–13 (třikrát přepracováno), jež bylo provedeno 15. 11. 1914 na večeru „Nejmladší Moravy“, pořádaném Uměleckou besedou v Praze.


Dílo

I. Dílo Hudební

 

Klavírní

V bolném roztoužení (1906).

Bagately (1906–07).

O touze (klavír na 4 ruce, 1907).

Večerní nálady (1907).

Sonáta (klavír na 4 ruce, jednovětá, 1908).

Capriccio (1908, přepracováno 1911).

Píseň o štěstí I. (klavír na 4 ruce, 1909).

Ballada a Nokturno (1909).

Variace (1909).

Zora. Charakteristický valčík (1909, vyd. A. Č. S. „Zora“, Brno 1910).

Píseň o štěstí II. (klavír na 4 ruce, 1910).

Humoreska (1911).

Ukolébavka (1913).

 

Komorní

Lístky do památníku pro housle a klavír (1907, č. 1 nedochováno, č. 2 Ukolébavka).

Píseň beze slov pro housle a klavír (1908).

Souvenir d’un bal pro housle a klavír (1910).

Scherzo capriccioso pro housle a klavír (1911).

Trio pro housle, violoncello a klavír (1912–13).

 

Orchestrální

Charakteristický valčík (1909, též klavírní verze pod názvem Zora).

Intráda (1909).

Dobrú noc, má milá ... (1910).

 

Písně

Šest písní pro vyšší hlas a klavír (1907).

Když slyším písně zněti ... pro vyšší hlas a klavír (text: Heinrich Heine, 1908).

Pohádka se do mé duše vrací ... pro vyšší hlas a klavír (1909).

Pět písní pro vyšší hlas a klavír (text: Jaroslav Vrchlický, Heinrich Heine, Nikolaus Lenau, 1910).

Ein Sonett pro vyšší hlas a klavír (1910).

 

Sbory

Zmizelá mladosť. Mužský sbor (text: lidová poezie, 1908).

Prapor s kalichem. Mužský sbor (text: Č. Dušek, 1910).

Vzhůru již hlavu, národe! Mužský sbor (text: Jan Neruda, 1911).

Věčné jaro. Smíšený sbor (text: Jaroslav vrchlický, 1911).

Přiznání. Mužský sbor (text: Jaroslav Vrchlický, věnováno Pěveckému sdružení moravských učitelů, 1911).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Kyselka, Bohumír: Slovo o Moravě (Hudební revue 7, 1913–14, č. 2, s. 73–80).

Svobodová, Věra: Hugo Mrázek (Časopis Moravského musea v Brně 39, 1954, s. s. 125–134).

Pukl, Oldřich: Hugo Klement Mrázek a jeho skladebný styl (diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, strojopis, Brno 1958).

Archivalie

Moravské zemské muzeum, oddělení dějin hudby, Brno (pozůstalost).

 

Ondřej Pivoda

Datum poslední změny: 27.1.2017