Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Novotný, Václav 2)

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:9.12.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.12.1957
Text

Novotný, Václav 2), vojenský kapelník a skladatel, narozen 9. 12. 1883, Ústí nad Orlicí, zemřel 24. 12. 1957, Hradec Králové.

Hudební základy získal u Jana Kociána ve svém rodišti. Roku 1900 nastoupil dobrovolně k hudbě pěšího pluku 65 v Užhorodu. Během pobytu v Miškolci (dnešní Maďarsko) se vzdělával v hudební teorii na soukromé hudební akademii (1901–03). Poté přešel k pěšímu pluku 20, který byl posádkou v Krakově, Sajo Sut Peter (dnešní Maďarsko), Banské Štiavnici a Dolních Hamrech. V těchto působištích pronikl také do civilního hudebního života: byl dirigentem hornické kapely Sajo Sut Peter (1903–04), kostelním hudebníkem v Banské Štiavnici (1904), hrál v tovární kapele Dolní Hamry (1904–05), dirigoval kočovnou operní společnost v Uhrách (1905) a od konce roku 1905 působil jako hudebník v Budapešti. Dále pokračoval ve svém hudebním vzdělání, když bral lekce kontrapunktu v Budapešti (1903–04). V letech 1906–09 sloužil u pěšího pluku 3 ve Zvolenu, zároveň dirigoval zvolenskou tovární kapelu (1906–11) a složil státní zkoušku pro vojenské kapelníky ve Vídni (1908). Pak se uplatnil jako kapelník operetních společností v Banátě (území zasahující do území dnešního Srbska, Rumunska a Maďarska), městské hudby v Banské Štiavnici, ve Zvolenu a Sandrikách. V období první světové války byl zařazen k domobraneckému pluku 30. S ním pobýval na ruské frontě a upadl do zajetí. V posledním roce války se přihlásil do československých legií a byl zapsán ke 2. pochodovému praporu v Omsku v hudebním oddílu jako instrumentátor. V roce 1919 se stal kapelníkem 12. střeleckého pluku na Slovensku. Do vlasti se vrátil o rok později. V letech 1922–29 byl kapelníkem u pěšího pluku 26 v Banské Štiavnici, 1929–31 u pěšího pluku 36 v Užhorodu a 1931–39 u pěšího pluku 4 v Hradci Králové. Pak odešel do výslužby. Žil v Hradci Králové, po druhé světové válce řídil zdejší Městskou filharmonii. Složil řadu skladeb, v kterých čerpal ze slovenské lidové písně (předehra Ja som bača, Slovenská fantasie pro smíšený sbor a orchestr, Lužicko-srbský tanec a další).


Literatura

ČSHS.

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, kmenový list, kvalifikační listina, KLEG).

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 19.5.2009