Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dvořáková, Anna

Tisk

(Čermáková)

Charakteristika: Pěvkyně-altistka a kontraaltistka

Datum narození/zahájení aktivity:17.6.1854
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.7.1931
Text
Literatura

Dvořáková, Anna (roz. Čermáková), pěvkyně-altistka a kontraaltistka, narozena 17. 6. 1854, Praha, zemřela 14. 7. 1931, Vysoká (u Příbrami).

Dcera pražského zlatníka Čermáka. Společně se starší sestrou Josefínou Čermákovou byla žačkou Antonína Dvořáka, který v Čermákově rodině učil hru na klavír. Anna se za svého učitele provdala 17. listopadu 1873.
M
ěla plnozvučný a lahodný hlas. Byla výbornou altistkou ve sboru Týnského chrámu. Od roku 1880 zpívala v ruském kostele. Koncertně činná byla zejména v kantátách svého manžela. V březnu 1880 účinkovala v Moravských dvojzpěvech upravených pro čtyřhlas. V roce 1884 zpívala sóla ve Stabat Mater v Olomouci s pěveckým sborem Žerotín, dále ve stejné skladbě účinkovala s Pražským pěveckým sborem Hlahol a v Kroměříži s pěveckým sborem Moravan. Při vysvěcení kaple v Lužanech v roce 1887 byla poprvé provedena pod Dvořákovým řízením Mše D dur, kde Anna zpívala sóla. Účinkovala též v Dvořákově Requiem na koncertě pěveckého sboru Žerotín v Olomouci v roce 1892, stejnou skladbu zpívala s kroměřížským sborem Moravan.
Anna Dvořáková doprovázela svého chotě na jedné cestě do Anglie v roce 1886, do Moskvy v roce 1890 a dále s ním v roce 1892 odjela do Ameriky, kde s Dvořákem a svými dětmi Otilkou a Toníkem žili v letech 189295. Antonín Dvořák své ženě věnoval dvojzpěv O, sanctissima (1879).


Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Šourek, Otakar: Antonín Dvořák (Praha 1943, s. 21, 132, 133).
Šourek, Otakar: Života a dílo Antonína Dvořáka. Část prvá. 18411877 (Praha 1916).
Šourek, Otakar: Života a dílo Antonína Dvořáka. Část druhá. 18781890 (Praha 1955).
Šourek, Otakar: Života a dílo Antonína Dvořáka. Část třetí. 18911896 (Praha 1956).
Šourek, Otakar: Života a dílo Antonína Dvořáka. Část čtvrtá. 18971904 (Praha 1957).


Petra Komendová

Datum poslední změny: 15.1.2010