Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Budík, Karel

Tisk


Charakteristika: Pedagog, varhaník, sbormistr a hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity:20.10.1866
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.2.1915
Text
Literatura

Budík, Karel, pedagog, varhaník, sbormistr, hudební publicista, narozen 20. 10. 1866, Bučovice, zemřel 25. 2. 1915 Ostrava.
 
Studoval český učitelský ústav v Brně (maturita 1882), 1885 absolvoval brněnskou Janáčkovu varhanickou školu. 1887–1891 byl kapelníkem Trnkovy operní společnosti, 1892–1898 ředitelem kůru ve Frenštátě pod Radhoštěm. Roku 1898 se stal jako nástupce Cyrila Metoděje Hrazdiry varhaníkem katolického kostela ve Slezské (tehdy Polské) Ostravě. 
Prakticky od počátku svého ostravského pobytu se věnoval – kromě povinností regenschoriho – sbormistrovské činnosti v pěveckých spolcích Lumíru a Záboj, ostravská hudební veřejnost ocenila zejména sborovému odkazu Bedřicha Smetany a Pavla Křížkovského věnované koncerty Lumíru v roce 1904. Prosazoval se také jako klavírní doprovazeč a příležitostný dirigent. 
Věnoval se rovněž i hudebněpedagogické činnosti; byl mezi prvními tzv. vedlejšími (tj. externími) učiteli zpěvu na českém matičním gymnáziu v Moravské Ostravě. Pro období 1905–1907 byl stanoven vedlejším učitelem zpěvu a klavírní hry na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě. Hudbě vyučoval i soukromě. 
Budíkovým největším přínosem ostravskému hudebnímu životu však byla činnost hudebněkritická a redaktorská. Pod vlastním jménem a pod zkratkou K. B., případně –ud.-, publikoval v Opavském týdenníku, Ostravském denníku, Ostravský listech, Lidové revui moravsko-slezské a ve vlastním Hudebním obzoru (vycházel v letech 1913–1914) kritické a publicistické příspěvky. Zaměřoval je na dílčí, jednotlivých koncertů, oper, operet atd. se týkající problematiku i na řešení závažných otázek tehdejšího ostravského, ale i moravského a slezského hudebního života. Jeho zájem o výkony ostravských pěveckých sborů vzrostl po 15. červenci 1905, kdy se v Ostravě poprvé představilo Pěvecké sdružení moravských učitelů. Od tohoto okamžiku vznášel na zdejší zpěváky požadavky, mající oporu ve Vachově sbormistrovské práci s učitelským sborem. Kritickou pozornost věnoval operním představením, která se v Ostravě dávala v rámci zájezdů českého Národního divadla v Brně (zdá se, že byl jedním z iniciátorů ostravského provedení druhé verze Janáčkovy Její pastorkyně 25. září 1906), i představením uskutečňovaným od roku 1908 prostřednictvím tzv. Divadla moravských měst. Referoval o kantátových produkcích, ke kterým se v letech 1911–1914 pod taktovkou Edvarda Runda sdružovaly pěvecké spolky Lumír a Záboj. Zajímavé podněty přinášejí jeho kritiky koncertů hostujících profesionálů (Jana Kubelíka, Českého kvarteta, České filharmonie atd.). Svědectvím moderní kritické i redaktorské orientace se stal jeho Hudební obzor, přinášející mimo jiné i cenné příspěvky, propagující netradiční hudebněvýchovná pojetí (činnost Josefa Křičky a Ferdinanda Krcha, hudebněvýchovnou metodu Emila Jaques-Dalcroze a dalších).

Literatura
I. Lexika
ČSHS.
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6, Opava-Ostrava 1996, s. 22.
 
II. Ostatní
Mazurek, Jan: Karel Budík a Ostrava. (Sborník prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, řada Ars 3, Ostrava 1999, s. 65–70).
Mazurek, Jan: Hudební život českých obyvatel Ostravy v období 1880–1918. Spisy Ostravské univerzity č. 119, (Ostrava 1999).
Štefanides, Jiří: České divadlo v Moravské Ostravě 1908–1919 (Olomouc 2000).
 
Jan Mazurek
Datum poslední změny: 11.6.2003