Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Haluzický, Bohumil

Tisk


Charakteristika: Spisovatel, pedagog a hudební referent

Datum narození/zahájení aktivity:8.3.1879
Datum úmrtí/ukončení aktivity:11.1.1957
Text
DíloLiteratura

Haluzický, Bohumil, spisovatel, pedagog a hudební referent, narozen 8. 3. 1879, Bzová na Moravě, zemřel 11. 1. 1957, Bratislava.

Gymnaziální vzdělání získal v Uherském Hradišti a v Brně, pokračoval studiem slovanské a germánské filologie v Praze, Lipsku a Heidelbergu. Během studií se aktivně zapojoval do akcí směřujících k rozvinutí kulturní vzájemnosti Čechů a Slováků, k poznávání slovenské kultury a Slovenska samotného, byl prvním předsedou Akademického odboru při spolku Česko-slovenská jednota, podílel se na práci slovenského akademického spolku Detvan. Po studiích působil jako středoškolský pedagog v Praze, Uherském Brodě a Brně, nadále se ovšem věnoval česko-slovenským vztahům, za pobytu v Brně k tomuto tématu uveřejnil několik článků v Lidových novinách. Začátkem roku 1919 odešel na Slovensko, aby řídil nově založené gymnázium v Ružomberku. Zde založil týdeník pro lidovou výchovu Slovenské hlasy, na němž spolupracoval s Valeriánem Kubanim. Ještě koncem roku 1919 byl přeřazen na místo ředitele na státním dívčím gymnáziu v Bratislavě. Pracoval také jako lektor slovenštiny na Univerzitě Komenského, publikoval v Lidových novinách bratislavské redakce, dále uveřejnil několik článků o české hudbě v Slovenském denníku a věnoval se kulturnímu životu. V březnu roku 1939 byl nucen odejít ze Slovenska, usadil se v Uherském Brodě. Zapojil se do činností uherskobrodského muzea a Musejní společnosti, kde v letech 1941 až 1947 zastával funkci předsedy, staral se o kulturní rubriku Lázeňského zpravodaje Luhačovského. V roce 1947 se natrvalo vrátil do Bratislavy, kde pokračoval ve své literární a kulturní činnosti.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané práce

Lidová poesie a novočeské básnictví lyrické (Uherský Brod 1909);

Jak působila lidová píseň na poesii Kamarýtovu, Vacka-Kamenického a Chmelenského (Brno 1912);

Martin Kukučín (Bratislava 1928);

Ubozí a radostní (Uherské Hradiště 1940);

Božena Němcová a Slovensko (Bratislava 1952);

Stopami rozpomienok (Bratislava 1956).

Články ve sbornících

Za Jindřichem Schinarem (in: Lázeňský zpravodaj Luhačovský, roč. 13, 1940, č. 7, s. 4);

Za Jiřím Pavelčíkem (in: Lázeňský zpravodaj Luhačovský, roč. 13, 1940, č. 11, s. 4−5);

Slovácký malíř Emil Holub (in: Lázeňský zpravodaj Luhačovský, roč. 13, 1940, č. 15, s. 5);

Šohaj hybký (in: Lázeňksý zpravodaj Luhačovský, roč. 13, 1940, č. 26, s. 5).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

II. Ostatní

Pavelčík, Jiří: Kantor z Kopanic (in: Malovaný kraj, roč. 30, 1994, č. 3, s. 24-25)

Pavelčík, Jan: Bohumi Haluzický (in: Malovaný kraj, roč. 16, 1980, č. 1, s. 17)

http://www.mjakub.cz/?idc=35

http://www.bojkovice.cz/bohumil-haluzicky/d-152846/p1=10093

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Haluzick%C3%BD

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&;load=6535

http://banov.zl-kraj.cz/banov/osobnosti/osob.htm

Silvie Adamová

Datum poslední změny: 23.1.2012