Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Miřínský, Václav

Tisk


Charakteristika: skladatel, kněz

Datum narození/zahájení aktivity:není známo
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1492
Text
DíloLiteratura

Miřínský, Václav, skladatel a kněz, zemřel 1492.

 

O životě Václava Miřínského je známo jen velmi málo a jediným pramenem jsou zmínky z předmluvy, kterou napsal Jan Táborský k vydání Miřínského kancionálu (1567). Působil patrně jako řeholník v benediktinském proboštství v Měříně na Moravě, náležejícím k třebíčskému klášteru. Později se stal utrakvistickým knězem a v té době se věnoval komponování duchovních písní. Uspořádal kancionály, do nichž zahrnul nejen svoje písně, které vycházely opakovaně dlouho po jeho smrti, což svědčí o jejich oblibě. Často používal princip tzv. obecné noty.


Dílo

Duchovní skladby

Písně staré gruntovní a velmi utěšené (1533, 1531, 1567, 1577).

Písně na epištoly a na čtení velmi utěšené (ca 1555, 1585, 1590).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Kouba, Jan: Kancionály Václava Miřínského. Příspěvek k dějinám české duchovní písně doby poděbradské a jagellonské (Miscellanea Musicologica, sv. 8, Praha 1959).

 

Lukáš Michael Vytlačil

Datum poslední změny: 4.4.2016