Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sixta, Jozef

Tisk


Charakteristika: skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:12.5.1940
Datum úmrtí/ukončení aktivity:20.2.2007
Text
DíloDiskografieLiteratura

Sixta, Jozef, skladatel, pedagog, narozen 12. 5. 1940, Jičín, zemřel 20. 2. 2007, Bratislava.

 

Slovenský hudební skladatel, narozený v Čechách. Představitel slovenské hudební avantgardy šedesátých let dvacátého století. V letech 1955–60 studoval kompozici a klavír na konzervatoři v Bratislavě, poté na Vysoké škole múzických umění kompozici u Alexandra Moyzesa, který ovlivnil zejména jeho ranou tvorbu. V letech 1964–76 pedagogicky působil jako učitel teoretických předmětů a skladby na konzervatoři v Bratislavě. V roce 1971 absolvoval studijní pobyt v Paříži u Oliviera Messiaena a Andrého Joliveta. V letech 1976–2000 byl pedagogem kompozice na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.

Jeho dílo prošlo proměnami a po počátečním vlivu jeho učitele se začal intenzivně zajímat o techniky Nové hudby, především aleatorní, výdobytky polské školy a racionální organizaci tónového materiálu. Jeho ideálem byla výlučně „absolutní hudba“, důsledně se vyhýbal mimohudebním asociacím. Jako skladatel získal ocenění na Mezinárodní hudební soutěži Pražského jara v roce 1965, a sice třetí místo za Sláčikové kvarteto č. 1. Třikrát obdržel také Cenou Jána Levoslava Bellu (1986, 1990, 1998) a v roce 2010 dostal Cenu Slovenského ochranného zväzu autorského. 


Dílo

Dílo hudební

 

Symfonické skladby

Symfónia č. 1 (1964).

Punctum contra punctum (1971).

Štyri orchestrálne skladby (1979).

Symfónia č. 2 (1988–1989).

 

Skladby pro komorní orchestr

Suita, pre sláčikový orchester (1960).

Tri skladby pre malý orchester (1962).

Asynchrónia (1968).

 

Skladby pro sólový nástroj

Recitatív (1974, rev. 1997).

Koncertná etuda pre čembalo (1987).

 

Skladby pro klavír

Tri fúgy pre klavír (1959).

Štyri skladby pre klavír (1960).

Fantázia pre klavír (1963).

Sólo pre klavír(1973).

Piano-Sonata (1985).

 

Komorní skladby

Kvinteto (1961).

Invencia (1963).

Variácie pre 13 nástrojov (1966–1967).

Noneto (1970).

Kvarteto pre štyri flauty(1972).

Okteto (1975).

Trio pre klarinety (1980, rev. 1992).

Triopre klarinet, violončelo a klavír (1981).

Hudba pre štyroch hráčov pre hoboj, klarinet, fagot a čembalo (1988).

Hudba pre flautu, hoboj, marimbu, vibrafón a syntezátor (1994).

 

Smyčcové kvartety

Sláčikové kvarteto č. 1(1965).

Sláčikové kvarteto č. 2(1984).

Diskografie

Okteto – OPUS 1978;

Asynchrónia – Symfonický orchestr Československého rozhlasu, dirigent Ladislav Slovák, OPUS 1978;

Punctum contra punctum - Symfonický orchestr Československého rozhlasu, dirigent Bystrík Režucha, OPUS 1981;

Noneto – Bratislavské dychové kvinteto, Košické kvarteto, OPUS 1981;

Variácie pre 13 nástrojov – Musica moderna, dirigent Juraj Beneš, OPUS 1981;

Kvarteto pre flauty – V. Samec, L. Šoka, J. Brunner, M. Brunner, OPUS 1981;

Sólo pre klavír, Alexander Cattarino, OPUS 1981;

Piano Sonata – Stanislav Zamborský, OPUS 1986;

Sláčikové kvarteto č. 2, Moyzesovo kvarteto Hudobný fond 1998.

Chamber Music, Hudebný fond 2003.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

New Grove2.

100 slovenských skladateľov (ed. Marián Jurík, Peter Zagar, Bratislava 1998).

 

II. Ostatní

Sliacka, Daniela: Nad tvorbou Jozefa Sixtu (Hudobný život, roč. 2, 1970/č. 20, s. 8).

Hatrïk, Juraj: Úvaha nad Asynchróniou Jozefa Sixtu (Slovenská hudba, roč. 15, 1971/č. 3–4, s. 148–151).

Chalupka, Ľubomír: Jozef Sixta: Noneto (Hudobný život, roč. 4, 1972/č. 7, s. 3).

Hrčková, Naďa: Jozef Sixta: Kvarteto pre 4 flauty (Hudobný život, roč. 9, 1977/č. 18, s. 5).

Martináková, Zuzana: Nad dielom Jozefa Sixtu (Hudobný život, roč. 16, 1984/č. 6, s. 4).
Godár, Vladimír: Skice k dielu Jozefa Sixtu (Hudobný život, roč. 22, 1990/č. 10, s. 12).
Chalupka, Ľubomír: Nad tvorbou jubilanta – Jozef Sixta 60-ročný (Hudobný život, roč. 32, 2000/č. 5, s. 2–3).

Chalupka, Ľubomír: Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov (Hudobný život, roč. 34, 2002/č. 7–8, s. 40–42).
Godár, Vladimír: Komorná hudba Jozefa Sixtu (Slovo, 2004/č. 8).

Rehák, Oliver: Bez Jozefa Sixtu by to nebola slovenská hudba (SME 12. 3. 2004).

Chalupka, Ľubomír: Jozef Sixta: Piano Sonata (Hudobný život, roč. 37, 2005/č. 5, s. 35–37).

Alexander, Juraj: Albrechtina, 2011(Hudobný život, roč. 43, 2011/č. 5, s. 5).
Bubnáš, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD] (Hudobný život, roč. 45, 2013/č. 4, s. 35).
Šišková, Ingeborg: BHS 2013, Răzvan Stoica víťazom New Talent (Hudobný život, roč. 45, 2013/č. 11, s. 4–5).
Chalupka, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014. Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte (Hudobný život, roč. 46, 2014/č. 11, s. 6–8).
Chalupka. Ľubomír. Hudba Jozefa Sixtu jako posolstvo. (in: Hudba a totalita, Bratislava 1991, 205–207).

Bubnáš, Juraj: Nová slovenská hudba 2012. Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty (Hudobný život, roč. 45, 2013/č. 1-2, s. 25).
Chalupka, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda. Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia (Bratislava 2011).

 

www.hc.sk/hudba/osobnost-detail/642-jozef-sixta

 

Tatiana Škapcová

Datum poslední změny: 13.1.2016