Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Holuba, František

Tisk


Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity:datum narození neznámé
Datum úmrtí/ukončení aktivity:datum úmrtí neznámé
Text
Literatura

Holuba, František, hornista, datum a místo narození i úmrtí neznámy (18. století).

 

Pocházel z českých panství knížete Karla Theodora Löwensteina podobně jako jeho bratr Václav.

Kníže jemu i jeho bratru zajistil studium hry na lesní roh u člena mannheimské kapely Josefa Živného. Společně působili u knížete Hohenlohe-Schillingfürst, od července 1762 pobývali v Čechách opět s knížetem Löwensteinem, pak znovu studovali u Josefa Živného v Mannheimu, kde vystupovali s kapelou kurfiřta. František studoval též skladbu u kapelníka Gruaye a jeho skladby pro lesní roh i klarinet měly v Mannheimu úspěch. Oba bratři působili dále v Kasselu (od srpna 1763), posléze odešli do Paříže, kde hráli v Théatre Italien. Jsou zde připomínáni ještě roku 1788.
Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

E. F. Schmid: Musik am Hofe der Fürsten Löwenstein-Wertheim-Rosenberg 1720–1750 (Würzburg 1953).

 

Jan Buďa
Datum poslední změny: 22.9.2010