Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Augst, Gert

Tisk


Charakteristika: Varhaník a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:14.6.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.3.2005
Text
Literatura

Augst, Gert, varhaník a hudební pedagog, narozen 14. 6. 1927, Liberec, zemřel 26. 3. 2005, Mohuč.

 

Syn bankovního úředníka Ignaze Augsta a jeho ženy Charlotty rozené Palmové. Od sedmi let navštěvoval hodiny klavíru. V devíti letech nastoupil do liberecké hudební školy, kde se jeho učiteli stali Karl Michael Komma (teorie, dějiny hudby a orchestrální praxe), Julius Langer-Appelt (klavír) a Anton Keil (varhany od roku 1943). Na místním gymnáziu si výjimečného talentu všimli také učitelé hudby Otto Felix a Hugo Wagner, kteří se rovněž podíleli na chlapcově hudební výchově. Především Karlu Michaelu Kommovi mohl být v budoucnu Gert August vděčný za podstatné podněty v jeho hudební praxi. V roce 1944 mu přišel povolávací rozkaz do Wehrmachtu. V Lehsahn (Holštýnsko) se dostal do anglického zajetí, kde začal působit v evangelickém kostele jako varhaník. Po skončení války se Augstova rodina sešla v Offenburgu (Baden), kde Gert Augst složil maturitu a angažoval se jako varhaník a komorní hráč. V letech 1947–50 studoval na Státní vysoké hudební škole ve Freiburgu (Freibugr im Breisgau). Mezi jeho vyučují patřili mimo jiné Paul Kessler, Walter Kraft, Konrad Lechner, Harald Genzmer, Franz Stemmer a Carl Winter. Svá studia ukončil zkouškami z církevní hudby a soukromého hudebního vyučování. V letech 1950–66 působil jako kantor v klášteře v Überlingenu u Bodamského jezera (Würtenbersko), kde mimo svoji kantorskou činnost organizoval místní kulturní život. Za svoji éru uvedl nespočetně varhanních a sborových koncertů. V roce 1966 byl povolán do Biskupského Institutu pro církevní hudbu v Mohuči (Hessensko). V roce 1974 se zde stal diecézním ředitelem církevní hudby a v letech 1988–90 pak ředitelem Institutu pro církevní hudbu. Do svého penzionování v roce 1991 vyučoval hru na varhany, klavír, hudební teorii a sbormistrovství, nadále provozoval varhanní koncerty a psal mnohá sborová cvičení pro praxi v církevní hudbě. Vedle těchto činností působil jako varhaník u sv. Štěpána, později u sv. Františka v Mohuči, dále také jako externí vyučující harmonie a kontrapunktu na hudebním oboru mohučské univerzity.

Na Augstovo kompoziční umění měl velký vliv jeho učitel Franz Alfons Wolpert. Po druhém Vatikánském koncilu se Gert Augst  zasloužil především o zahrnutí soudobých děl skladatelů do bohoslužby a tím také o rozmanité utváření liturgie stejně tak jako o provozování děl českých autorů.


Literatura

I. Lexika
LdM

II. Ostatní
Mainzer Diözesan KMD G. A. aus Reichenberg wurde in den Ruhestand verabschiedet (Sudendeutsche Zeitung von 8. März 1991).

Lucie Sýkorová

Text

Datum poslední změny: 19.1.2010