Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Diviš, Prokop

Tisk


Charakteristika: Kněz, doktor filozofie a přírodovědec

Datum narození/zahájení aktivity:1.8.1696
Datum úmrtí/ukončení aktivity:21.12.1765
Text
Literatura

Diviš, Prokop, kněz, doktor filozofie a přírodovědec, narozen 1. 8. 1696, Žamberk, zemřel 21. 12. 1765.
 
V roce 1736 byl jmenován knězem v Příměticích u Znojma, roku 1741 se stal převorem kláštera v Louce u Znojma a v roce 1745 se opět vrátil na faru do Přímětic. Celý život se zabýval pokusy se statickou elektřinou. Mezi jeho známé vynálezy patří hromosvod z roku 1754. V roce 1730, při svém studiu v louckém klášteře, sestrojil klávesový chordofon, který nazval po sobě "Denis d´or" (zlatý Diviš). První písemná zmínka o něm je však až z roku 1753. 790 strun nástroje mělo různě velký elektrický náboj, odebíraný z leidenských láhví. Diviš se domníval, že tímto opatřením se tóny stanou čistšími. Denis d´or měl 14 klaviatur, většinou dvojitých a pedálovou klávesnici. Nástroj měl 150 rejstříků a bylo jím možné napodobit zvuky harfy, klavíru, lesního rohu, fagotu, klarinetu a dalších. Denis d´or byl 5 stop dlouhý a 3 stopy široký. Po Divišově smrti byl nástroj uložen ve vídeňském dvorním muzeu. Císař Josef II. jej potom daroval varhaníku Wiesnerovi, který na něj koncertoval ve Vídni i jiných městech. Po jeho smrti zmizely i všechny stopy po Divišově nástroji, jehož přesná funkce a konstrukce jsou dodnes neznámé.
Literatura
Sachs, Curt: Real-lexikon der Musikinstrumente zugleich ein Polyglossar für das gesamte Instrumentengebiet (Berlín 1913, s. 108).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 641).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 20.12.2003