Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kment, Vít

Tisk


Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:11.6.1894
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.10.1954
Text
Literatura

Kment, Vít, skladatel, narozen 11. 6. 1894, Řetová, zemřel 27. 10. 1954, Frýdek (Frýdek-Místek).

 

Studoval na brněnské varhanické škole (1910–1911), poté působil jako varhaník v Rakovníku (1912–14) a v Strumieni (Polsko, 1914–16). V letech 1920–23 studoval na konzervatoři v Brně u Leoše Janáčka, poté soukromě vyučoval hudbu. V roce 1923 získal místo ředitele kůru ve Frýdku, kde setrval až do smrti. Zároveň působil i jako vedoucí pěveckého sboru Sdružení katolických spolků a v letech 1932–36 byl činný coby dirigent frýdeckého amatérského symfonického orchestru. Jeho dílo zahrnuje skladby varhanní (Introdukce a Passacaglia – 1931, rozhlas Praha 1. 11. 1931), chrámové – mše In honorem scti Joannis Baptistae (provedení 1927), dvě české mše vánoční (1932 a 1939), Jubilate Deo pro smíšený sbor (1929, Brno 1931), Te Deum, sedmidílné Mariánské nešpory s orchestrálním i varhanním doprovodem (1942), úpravy lidových písní: Slez­ské tance pro ženský sbor (1930), Zpívaj, slavičku s klavírním doprovodem, Slezské koledy pro ženský sbor (1930), 18 slezských tanců Našemu kraji, mužské sbory Jak svítí slunce, lehčej se dýchá, Okolo Frýdku, Rodná země, Modlitba dělnická, Slezák, melodram O rodné zemi, a řadu skladeb pro dechový, smyčcový orchestr i komornější obsazení.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Očenášek, Mikuláš: Vít Kment padesátníkem (Cyril, 1944, s. 62).

Kundera, Ludvík: Janáčkova varhanní škola (Olomouc 1948).

Novák, Karel: Z dějin farního kostela ve Frýdku (Frýdek-Místek 1994).

 

Petra Wiedermann

Datum poslední změny: 19.5.2016