Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hartmann, Jan Evangelista Ferdinand

Tisk


Charakteristika: Kantor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1717kolem roku
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.10.1803
Text
Literatura

Hartmann, Jan Evangelista Ferdinand, kantor, narozen kolem 1717, Telč, zemřel 30. 10. 1803, České Budějovice.
 
V Českých Budějovi­cích žil zřejmě již před rokem 1752, kde adstant kůru u Sv. Mikuláše (před 1761), kustos loci a subkantor (1764–1801). Jeho nástupcem Josef Kypta. Skladatel chrámových děl (árie, moteta, nešpory 1782, asperges a jiné). Jeho skladby dochovány v Národním muzeu v Praze a hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně.
Literatura
I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Němeček, Jan: Nástin české hudby 18. století (Praha 1955).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006