Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Posadovský, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:8.7.1913
Datum úmrtí/ukončení aktivity:9.7.1982
Text
Literatura

Posadovský, Jaroslav, klavírista a hudební pedagog, narozen 8. 7. 1913, Tábor, zemřel 9. 7. 1982, místo úmrtí nezjištěno.


Vystudoval gymnázium v Táboře (maturita 1932). V rodném městě získal také základní hudební vzdělání na hudební škole. Na pražské konzervatoři byl v letech 1932–37 žákem Ludmily Urbanové a na mistrovské škole Viléma Kurze (1937–40). Už v té době vystupoval jako sólista na koncertech i v rozhlase, jako komorní hráč s Antonínem Hyksou. Působil krátce v Čáslavi jako učitel hudební školy a sbormistr, od roku 1941 pak na brněnské konzervatoři jako pomocný učitel, v letech 1944–64 jako řádný profesor. V Brně uváděl novinky Klubu moravských skladatelů, poprvé u nás uvedl Rachmaninovovu Rhapsodii na Paganiniho téma k baletnímu provedení (28. 2. 1948). Byl členem Remešova tria.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.


II. Ostatní

Sborník k padesátiletému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1969).

Soharová, Jana: Klavírní oddělení za 60 let (Opus Musicum, 11, 1979, č. 7, s. 197–200).

Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).

Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).


Jan Žemla
Datum poslední změny: 26.10.2009