Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hrabal, Odolen

Tisk


Datum narození/zahájení aktivity:26.2.1873
Datum úmrtí/ukončení aktivity:9.3.1947
Text
Hrabal, Odolen, učitel, houslař-samouk, narozen 26. 2. 1873, Praha, zemřel 9. 3. 1947, tamtéž.
 
Po absolvování učitelského ústavu se stal v roce 1893 učitelem (později ředitelem) na měšťanské škole v Praze. Stavbou houslí se zabýval od roku 1889. V letech 1896–1899 navštěvoval přednášky o akustice u dr. Čeňka Strouhala na pražské technice. Získaných poznatků využil při stavbě svých dalších nástrojů. Vrcholem jeho tvorby byly housle „Odolen“, sestavené podle vlastního modelu. Tento nástroj celý vyzdobil barevnými „národními svérázovými“ ornamenty
 
Pavel Kurfürst
 

Datum poslední změny: 5.12.2003