Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sborový archiv

Tisk


Charakteristika: Sbírka sborových skladeb

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1937
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1948
Text
Literatura

Sborový archiv, sbírka sborových skladeb.
 
Edici vydávalo nakladatelství Melpa v letech 1937–38 a 1944–48. Podnět k jejímu vzniku dal Vilém Steinman, který je také uváděn jako redaktor 23 čísel z celkového počtu 25 (u posledních dvou není redaktor uveden). Sbírka měla přinášet ve čtyřech řadách hodnotný výběr české starší i novější tvorby pro všechny způ­soby obsazení v pečlivých revisích, s podrobnými úvody a studijními pokyny. V redakcí Viléma Steinmana vyšlo však vpravdě jen 11 čísel (1937/38), která přinesla deset mužských sborů (Axman, Černík, Janá­ček, Konvalinka, K. Slavík, Zvonař), šest ženských (Smetana, Blažek), osm smíšených (Polívka, Josef Procházka) a pět dětských (Konvalinka). Zbylých čtrnáct čísel vycházelo bez Steinmanovy účasti a vědomí. V této části sbírky vyšlo sedmnáct sborů mužských od osmi skladatelů (Aim, Forst, Fürst, Hanuš, Krej­čí, Slavický, Šauer, Zelinka), tři ženské (Axman, František Bartoš), pět smíšených (Aim, Křička) a třináct dětských (Štěpka, Vítězslav Novák).
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006